<![CDATA[

Zaposleni na
OŠ Loka Črnomelj opažamo, da veliko
učencev po pouku odhaja v trgovino
. Nekatere skupine učencev  samovoljno zapustijo avtobusno postajo. Zaradi
odhodov v trgovino zato  zamudijo avtobus
in se potem zadržujejo po lokalih ali se potikajo po mestu brez nadzora.

S tem
obvestilom vas seznanjamo, da takšno vedenje ni v skladu s šolskimi pravili. Neupoštevanje
šolskega reda ali navodil dežurnega učitelja se v takšnih primerih vpiše v
program evidenc (Lo polis) in se pisno obvesti starše.  Razredniki in ostali učitelji se o tem z
učenci  večkrat pogovarjajo, da zadrževanje
izven šolskega prostora ni dovoljeno. Žal, so posamezni starši  šli celo tako daleč, da so podali pisno izjavo,
da svojemu otroku dovolijo odhod v trgovino.

ZATO ŠOLA NE MORE NOSITI ODGOVORNOSTI
ZA UČENCE, KI SAMOVOLJNO ALI  Z
DOVOLJENJEM STARŠEV ZAPUSTIJO AVTOBUSNO POSTAJO IN ODHAJAJO BODISI V TRGOVINO
ALI V LOKALE.

Šola s
hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje
varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo (Zakon o osnovi šoli – hišni
red).

Dejanja učencev v  primerih izven šolskega prostora (konflikti,
pretepi, kraje v trgovini, uživanje raznih substanc, zamujanje avtobusa …) ne
more reševati osebje osnovne šole. Le to je v odgovornosti staršev,  šola skrbi  za varnost le na območju šole.

Večina
učencev se v šolo vozi, zato  morajo po
končanem pouku oditi na prvi možni razvoz. V primeru, če le-tega ni, je
organizirano varstvo po skupinah z nadzornim učiteljem.

Spoštovani
starši, v dobrobit svojega otroka vas pozivamo, da s pedagoškim kadrom sodelujete
in s tem podprete zdrav in  odgovoren
odnos za nadaljnje  življenje vaših otrok
in naših učencev.

Črnomelj, 5.
2. 2019

Damjana Vraničar, ravnateljica

]]>