V sredo, 17. 6. 2020, so imeli učenci 2. razreda Podružnične šole Adlešiči kulturni dan. V Kulturnem domu Črnomelj smo si ogledali sinhroniziran animiran film Naprej. Potem smo se peš odpravili v črnomaljski muzej. Gospod Janez Weiss nam je predstavil zgodovino Črnomlja in njegove bližnje okolice ter nam pripovedoval o življenju ljudi v preteklosti. Ogledali smo si stalno muzejsko razstavo v  pritličju, v 1. in 2. nadstropju. Navdušeni nad ogledom in novim znanjem smo se g. Janezu Weissu zahvalili za vodenje po muzeju in se poslovili.

Kulturni dan nam je bil zelo všeč.

Učenci in razredničarka Tadeja Kuzma