Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki je pod tem imenom trajal od leta 2014 do 2020. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. (Vir: http://www.erasmusplus.si/)

V letošnjem letu se je pričelo novo obdobje programa, ki pod enakim imenom traja od leta 2021 do 2027. 

Program za obdobje 2021–2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri:

  • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic,
  • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027,
  • razvoju evropske razsežnosti v športu,

Priložnosti

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

  • visokošolsko izobraževanje,
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje,
  • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom),
  • izobraževanje odraslih,
  • mladi,
  • šport.

(Vir: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/about-erasmus/kaj-je-erasmus)

Več o programu si lahko preberete tudi na strani CMEPIUS-a (Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), ki skrbi za izvedbo projektov in nudi pomoč prijaviteljem https://www.cmepius.si/

Na šoli smo v preteklih šolskih letih že prijavili projekte za mobilnost šolskega osebja, od tega enkrat, v letu 2015, uspešno. Takrat sta na dvotedensko izobraževanje v Veliko Britanijo odšli dve naši učiteljici. Februarja 2019 smo se prav tako prijavili na razpis in bili najprej uvrščeni kot prvi na rezervni listi, v začetku avgusta 2019 pa so nam sporočili, da je naš projekt potrjen. Tema projekta je poučevanje tujih jezikov ter vključevanje in uporaba IKT-tehnologije pri pouku. V okviru projekta smo imeli v načrtu izvesti štiri mobilnosti – tri na Irsko in eno na Malto. Žal smo zaradi situacije v zadnjih dveh letih mobilnosti že večkrat prestavili, mobilnost na Malto pa letos avgusta tudi odpovedali. Konec septembra so nam končno potrdili dve izmed treh izobraževanj na Irskem, tako da se dve udeleženki konec oktobra odpravljata tja. Projekt se zaključi konec novembra, zato je to še zadnja možnost za izpeljavo. Več o samem poteku mobilnosti boste lahko prebrali med objavami na spletni strani.

Koordinatorica projekta je Jeni Kure. 

Dostopnost