Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2023/24 smo učenci 4. in 5. razreda Podružnične šole Adlešiči sodelovali v mednarodnem bralnem projektu Branje ne pozna meja s partnersko šolo OŠ Dragojle Jarnević iz Karlovca. Namen projekta je spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti ter spoznavanje kulture in običajev sosednje države. Slovenski učenci spoznavajo hrvaške avtorje, prevedene v slovenščino, medtem ko učenci hrvaške šole spoznavajo slovenske avtorje. V projektu je sodelovalo 14 učencev skupaj z razredničarko Ano Kump. Prebrali smo knjigo hrvaškega avtorja Grigorja Viteza z naslovom O zajcu, ki se je rad smejal. Učenci partnerske šole so brali knjigo Anica i Jakov avtorice Dese Muck.

V sklopu projekta smo se najprej novembra preko video povezave povezali s hrvaško šolo, kjer smo se predstavili drug drugemu. Naši učenci so predstavili svoj kraj in ljudske običaje s pomočjo folklorne točke pod mentorstvom učiteljice Katarine Simčič, učenci hrvaške šole pa so nam predstavili igro Maca Papučarica.

Sledilo je prebiranje knjige pri urah slovenščine. Pri pouku smo jo dvakrat glasno prebrali. S pomočjo tablic smo se nato lotili raziskave mesta Karlovec in partnerske šole, poiskali pa smo tudi nekaj podatkov o avtorju Grigorju Vitezu. Nato so učenci v dveh skupinah naredili plakata – prvega na temo predstavitve partnerske šole in mesta Karlovec, pri drugem pa so raziskali avtorja Grigorja Viteza in naredili krajšo obnovo najljubšega poglavja iz knjige O zajcu, ki se je rad smejal. Plakata sta nato obe skupini druga drugi predstavili.

Načrtovali smo tudi obisk šole v Karlovcu, a do tega zaradi prostorske stiske in selitve šole v Karlovcu žal ni prišlo. Načrtujemo pa obisk učencev iz Hrvaške jeseni 2024. Zaključno srečanje smo tako v ponedeljek, 13. 5. 2024, izvedli preko MS Teams. Drug drugemu smo predstavili potek dela in dejavnosti, ki smo jih izvedli. Preizkusili smo se tudi v govorjenju hrvaškega jezika, učenci hrvaške šole pa so nam povedali barve in števila do 20 v slovenskem jeziku, ki so se jih naučili tekom projekta.

Tako učenci kot učiteljica smo zelo zadovoljni z izvedbo projekta, saj smo v njem zelo uživali.

Dostopnost