Domov arrow O šoli arrow OŠ Loka Črnomelj
OŠ Loka Črnomelj Natisni E-pošta
Osnovna šola Loka Črnomelj je bila ustanovljena poleti leta 1989, ko se je Osnovna šola Mirana Jarca razdelila na dve samostojni šoli, in sicer na Osnovno šolo Mirana Jarca ter Osnovno šolo Loka Črnomelj.

oslokacrnomelj_sola

Šola Loka se imenuje po naselju, v katerem stoji njeno poslopje. Stavba šole je nizka in prijazna. Stari del šole je bil zgrajen leta 1967, zato smo februarja 2008 praznovali 40 let šolske stavbe.

Podatki šolske kronike pravijo, da se je v letu 1989 zamenjala dotrajana električna napeljava in luči po učilnicah.
29. 5. 1991 smo prvič izvedli odprti dan šole z naslovom »Šola, odpri se«.
V šolskih letih 1992/93 in 1993/94 smo v popoldanskem času na šoli gostili štiri oddelke učencev beguncev iz Zbirnega centra v Črnomlju.
K pouku se veliko  učencev vozi s šolskimi avtobusi, zato se je v šolskem letu 1994/95 pred šolo zgradilo avtobusno postajališče.
31. maja 1996 pa je šola pridobila nove upravne prostore in računalnico, večjo zbornico in adaptirane sanitarne prostore.
V začetku ustanovitve  šole Loka smo imeli kar nekaj let hudo prostorsko stisko, zato so naši učenci 1., 2., 3. in 4. razreda imeli pouk v najetih učilnicah Srednje šole Črnomelj. Do dograditve novega prizidka pa je bil pouk tudi v popoldanski izmeni za en oddelek 2., 3. in 4. razreda.
Od šolskega leta 1995/96 do oktobra leta 2000 so se učenci dnevno vozili na podružnični šoli Adlešiči in Griblje, ker smo tudi v sosednji srednji šoli izgubili učilnice.
Leto 2000 je bilo za učence in učitelje naše šole praznično, saj smo z dograditvijo prizidka s štirinajstimi učilnicami rešili prostorsko stisko.
Pri šoli imamo šolsko kuhinjo, ki je bila zgrajena leta 1980. Šola nima lastne telovadnice, zato imajo naši učenci športno vzgojo v športni dvorani Srednje šole Črnomelj. Pouk športne vzgoje se izvaja tudi na igrišču NK Bela krajina. Pri šoli imamo tudi zunanje površine s sadnim in okrasnim vrtom.
Našo šolo obiskujejo učenci iz KS Loka, Butoraj, Dobliče, Kanižarica, Griblje, Petrova vas, Talčji Vrh, Tribuče in Adlešiči. Posebnost naše šole je, da se kar 70% otrok vozi v šolo in iz nje z avtobusi. Šolski okoliš je razdrobljen, saj prihajajo naši učenci iz 50 različnih vasi in zaselkov.
Učenci naše šole posegajo po vrhunskih rezultatih na regijskih in državnih tekmovanjih iz vseh predmetnih področij.
Ob odprtju prizidka k šoli leta 2000 smo razvili svojo zastavo, grb in napisali šolsko himno.

 Himna: Osnovna šola Loka Črnomelj

 

zastava-miniZastava: Barve zastave Osnovne šole Loka Črnomelj predstavljajo zunanjost naše šolske stavbe, ki je po večini obdana z rdečimi, rumenimi in belimi barvami. Med rdečim in rumenim poljem se nahaja belo, na sredini tega in hkrati tudi na sredini zastave pa je grb šole.

Grb simbolizira Zelenega Jurija, dečka v beli narodni noši, okrašenega z brezovimi vejami, ki ga v času Jurijevega jurijaši spremljajo skozi vas, da prinesejo pomlad, zaželijo srečo in prejmejo darove od ljudi, ki odprejo vrata. Jurijeva podoba se nahaja na modrem ozadju, ki simbolizira modrost, znanje in učenje. Njegova drža s široko razprtimi rokami pa predstavlja prijaznost in gostoljubnost naše šole in Bele krajine, v kateri živimo.

Ravnateljica:
Damjana Vraničar

 

 
 
dosezki_ucencev1

Če otrok ...

Če otrok živi v kritiki,
    se nauči obstojati.
Če otrok živi v sovražnosti,
    se nauči bojevati.
Če otrok živi v zasmehovanju,
    se nauči plahosti.
Če otrok živi v sramoti,
    se nauči čutiti krivega.
Če otrok živi v strpnosti,
    se nauči potrpežljivosti.
Če otrok živi v opogumljanju,
    se nauči zaupati.
Če otrok živi v pohvali,
    se nauči ceniti.
Če otrok živi v poštenju,
    se nauči pravičnosti.
Če otrok živi v varnosti,
    se nauči verjeti
Če otrok živi v obdarovanju,
    se nauči ugajati sebi.
Če otrok živi v sprejetosti in prijateljstvu,
    se nauči najti ljubezen na svetu.

Anonimus

PRIJAVA