Podružnica Adlešiči

V šolskem letu 2019/2020 je na šoli 42 učencev. Prvič je prestopilo šolski prag 8 prvošolcev.  Za 2. razred poteka pouk samostojno, za 1. in 3. razred ter 4. in 5. razred pa kombinirano. Na šoli poučujejo v 1. in 3. razredu Katarina Simčič in vzgojiteljica Renata Grguraš, v 2. razredu Tadeja Kuzma ter v 4. in 5. razredu Tea Zorn.

Učenci 2., 3., 4. in 5. razreda osvajajo znanja iz angleščine pri Jeni Kure. V 5. razredu gospodinjstvo poučuje Alenka Mravinec. Otroški pevski zbor in glasbeno umetnost v 4. in 5. razredu poučuje Majda Veselič. Za malico in urejenost šole skrbita Tatjana Požek in Marijanka Bunjevac.

Učenci 1. razreda pridobivajo nova znanja pri neobveznem izbirnem predmetu angleščina. Učenci 4. in 5. razreda obiskujejo neobvezni izbirni predmet – računalništvo (na PŠ Adlešiči).

To šolsko leto imajo pouk na PŠ Adlešiči tudi učenci 4. razreda matične šole (2 oddelka).

Vodja Podružnične šole Adlešiči je Tadeja Kuzma.

Učenci naše šole so vključeni v naslednje interesne dejavnosti: igriva matematika, otroški pevski zbor Kresničke, Župančičeva bralna značka, otroška folklorna skupina Kresničke, recitatorski in dramski krožek, društvo mladi gasilec in šolski ekovrt.

V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje izvaja več učiteljev: Ana Gregorac, Alenka Mravinec, Renata Grguraš, Tadeja Kuzma in Tea Zorn. Učenci imajo možnost kosila, ki ga hišnik pripelje iz kuhinje OŠ Loka Črnomelj.

Jutranje varstvo poteka od 6.45 naprej. Podaljšano bivanje je organizirano do 15.10.

ŠOLSKI ZVONEC

JUTRANJE VARSTVO 6.45 – 8.20

PREDURA 7.30 – 8.15

1. URA 8.20 – 9.05
2. URA 9.10 – 9.55

MALICA 9.55- 10.15

3. URA 10.15 – 11.00
4. URA 11.05 – 11.50
5. URA 11.55 – 12.40

KOSILO 12.40-13.00

6. URA 13.00 – 13.45
7. URA 13.50-  14.35

 

PODALJŠANO BIVANJE (OPB) ADLEŠIČI (1. – 5. RAZRED)

1. URA  12.40 – 13.30
2. URA 13.30 – 14.20
3. URA 14.20 – 15.10

 

TELEFON

(07) 307-00-03

i

ZGODOVINA ŠOLE

Prvo izobrazbo so Adlešičani in okoličani prejemali že pred več kot 100 leti v lesenem hramu na farovškem vrtu. Poučeval jih je Franc Šeringer, ki po izobrazbi ni bil učitelj in je prihajal v Adlešiče iz Črnomlja.

Leta 1860 je bila v Adlešičih dograjena šola, to je današnja Vrliničeva gostilna. Prvi redni učitelj je bil Janez Gantar.

Stara šola je sčasoma postala pretesna, zato so izdelali načrte za novo šolsko poslopje. Zidavo tega je prevzel podjetnik Roman Treo iz Ljubljane 11. februarja 1913. V dobrem letu dni je bila stavba dograjena in pouk v njej se je pričel v maju 1914.

Med drugo svetovno vojno (v letih 1941 in 1942) so šolo zasedli italijanski vojaki. Po kapitulaciji Italije se je vanjo vselila bolnica Karlovškega odreda. Ker je bilo šolsko poslopje zasedeno, je potekal pouk po posameznih vaseh: v Adlešičih, Gorenjcih, v Velikih selih in Dolenjcih. 29. avgusta 1944 so Nemci šolo požgali.

Po vojni so začeli požgano šolo obnavljati in leta 1954 so jo končno obnovili. Med obnovo je pouk potekal v Vrliničevi hiši. Leta 1960 so na šoli v Adlešičih praznovali stoto obletnico zgraditve šole.

Adlešiška šola je postala v šolskem letu 1973/74 podružnica OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. V šolskem letu 1974/75 sta bila na šoli dva kombinirana oddelka (prvi in drugi ter tretji in četrti razred).

Leta 1989 je adlešiška šola postala podružnica OŠ Loka Črnomelj.

V šolskem letu 1992/93 so zaradi dotrajanosti šolo v Adlešičih prenovili, učitelji in učenci pa so v tem času gostovali v Taborniškem centru v Marindolu. 6. oktobra 1993 je bila slavnostna otvoritev obnovljene šole.

V letih od 1996 do 2000 so na naši šoli gostovali učenci in učiteljice 2., 3. in 4. razreda matične šole Loka Črnomelj.

Ko je pogorela šola v Podzemlju, so se na šolo v Adlešičih leto in pol vozili njihovi podzemeljski učenci razredne stopnje s svojimi učitelji (v šolskem letu 2002/2003 in 2003/2004 – do 20. februarja).