Zapisnik 4. sestanka šolskega parlamenta

<![CDATA[Bil je 3. 4. 2015, drugo šolsko uro v učilnici številka 1 (v novem delu OŠ Loka) Dnevni red: 1. pregled prisotnosti 2. ponovitev predlogov prejšnjega sestanka šolskega parlamenta 3. izdelava plakatov o izobraževanju in poklicih 4. razno 1. Pregled...