Skoči na glavno vsebino

Datum: 4. 10. 2022, ob 7. 30

Prisotni so bili predstavniki, oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, manjkali so predstavniki 7.c razreda.

Prisoten je bil tudi ravnatelj Boštjan Papež, vodja šolske prehrane Alenka Mravinec in mentor šolske skupnosti Tomaž Grdešič.

Dnevni red:

1. Predstavitev mentorja in predstavnikov oddelčnih skupnosti

2. Nagovor ravnatelja

3. Izvolitev vodstva in predstavnikov Zdrave šole

4. Plan dela v šolskem letu 2021/22

5. Pobude in predlogi

Ad 1.

Mentor Šolske skupnosti in šolskega parlamenta v šolskem letu je Tomaž Grdešič. V šolsko skupnost so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. V letošnjem letu imajo učenci od 1. do 3. razreda pouk v Poslovni hiši Stratus. Za učence 2. in 3. razreda bo naknadno organiziran še ločen sestanek.

Ad 2.

Zbrane predstavnike razredov je nagovoril tudi novi ravnatelj Boštjan Papež, ki je poudaril pomen sodelovanja v šolski skupnosti in dobrih odnosih med vsemi sodelujočimi v šolskem procesu, tako starši, učenci kot učitelji.

Ad 3.

Za predsednika šolske skupnosti je javilo veliko število kandidatov, vendarje bila z večino glasov izvoljena Katarina Šolar (9. c), za namestnika in zapisnikarja pa Alen Mirtič (8. b), Predstavniki Zdrave šole so Staš Svetič (4.c), Lovro Stepan (5.b) in Bor Bunjevac (6.b).

Ad 4.

Mentor je predstavila plan dela in dejavnosti.

Tudi letos bo OŠ Loka sodelovala na Otroškem parlamentu, letošnja tema bo: »Duševno zdravje otrok in mladih.«

Predvideni so mesečni sestanki šolske skupnosti, za naslednji sestanek je predvidena izvolitev predstavnikov šole za občinski šolski parlament.

Ad 5.

Učenci so zaprosili za dovoljenje, da bi se izvedlo šolski ples za noč čarovnic.

Učenci 9. razreda so predlagali, da bi kot prejšnja leta, po šoli vodili 1. razrede in jim predstavili šolske dejavnosti in prostore. To bi se organiziralo v mesecu novembru.

 Predsednica ŠS bo predstavila prošnje in načrte učencev ravnatelju na posebnem sestanku in nato poročala na naslednjem sestanku šolske skupnosti.

Nadaljnje je debata potekala o šolski malici, kjer so tako učenci kot vodja šolske prehrane podali svoje prošnje in predloge.

Vodja šolske prehrane je poudarila pomen ločevanja odpadkov in da naj se učenci pogovorijo o ločevanju med malico, ko bodo imeli razrednikove ure. Povedala je tudi, kako šola naroča šolske malice in razložila, kje so omejitve, da ni mogoče ugoditi vsem njihovim prošnjam.

Učenci so podali svoje predloge o šolski malici vodji šolske prehrane, prosili so tudi za možnost dodatnega sladkanja čaja, mogoče s medom, ki bi se hranil v posameznih učilnicah.

Učenci bodo informacije posredovali svojim sošolcem.

Sestanek smo zaključili ob 8. 10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                                 Predsednica ŠS: Katarina Šolar

Dostopnost