Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l., št. 88/16), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. februarja 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši  v odločbi o otroškem dodatku preverite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije – odstotek je razviden iz odločbe.]]>

Dostopnost