Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Predsednica sveta staršev je Renata Lozar, namestnica predsednice pa je Jasna Banovec.
Sestava SVETA STARŠEV OŠ LOKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:
RAZRED IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA IME IN PRIIMEK NADOMESTNEGA ČLANA
1.a Borut Bahor Dušan Matkovič
1. b Brigita Štefanič Aleksandra Šavor Špec
1. c Uroš Likar Marko travnik
2. a Irena Miketič Davor Zupančič
2. b Bojana Klobučar Iva Plut
3. a Petra Vrščaj Petra Roginič
3. b Ines Štraus Lidija Kasun
3. c Mateja Jaklič Jani Stepan
4 .a Martina Butala Sanela Majstorović
4. b Darinka Absec Maja Golobič
4. c Tadeja Sopčič
5. a Maja Imširović Janez Avguštinčič
5. b Erika  Škrinjar Maja Žagar
6. a Marko Milkovič Mateja Perak
6. b Mateja Klepec Katja Lozar
6. c Jožica Grdun Martina Grahek
7. a Jožica Veselič Dijana Drinić
7. b Mateja Perak Maja Grguraš Weiss
7. c Mojca Brus Jasna Banovec
8. a Marica Domitrovič Majda Ivanušič
8. b Hedvika Špišič Nika Mušič
8. c Kristina Jug Mojca Gimpelj
9. a Emira Veladžić Aleksander Vukčevič
9. b Mojca Pavlovič Jakofčič Aleksander Vukčevič
9.c Emira Veladžić Aleksander Vukčevič
1., 2., 3. r., Griblje Bojana Brodarič Marko Štrucelj
4., 5. r. Maja Brinc Marina Štrucelj
1.  in  3.r., Adlešiči Tadeja Peteh Ida Cvitkovič
2.r., Adlešiči Mateja Kapele Maša Huskič
4., 5. r., Adlešiči Tomo Veselič Martina Kozan

Zapisniki sej za šolsko leto 2020/2021:

Zapisnik 1. dopisne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 08.06.2021

Zapisnik 1. redne seje SŠ OŠ Loka Črnomelj z dne 13. 05. 2021

Zapisniki sej za šolsko leto 2019/2020:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ LOKA ČRNOMELJ