Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Sestava SVETA STARŠEV OŠ LOKA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024::

razred 2023/2024 IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA NADOMESTNI ČLAN
1. a Martina Jakša Maja Sedlar Šarić
1. b Tina Tomec Tjaša Kramarič
1. c Ana Jeršin Patricija Grom
2. a  Mateja Stariha Jerneja Simčič
2. b Matej Pezdirc Silvija Cerar
2. c Brigita Starešinič Ivana Leskovar
3. a   Mateja Šafar Sandra Šmalcelj
3. b Sanela Majstorović Martina Grahek
4. a Anica Brinc Sanja Klarić
4. b   Aleš Mušič Aleksandra Šavor Špec
4. c Uroš Likar Marko Travnik
5. a Bojana Klobučar Iva Plut
5. b  Irena Miketič Katja Stepan Križman
5. c Vilma Šterk Katja Pezdirc
6. a  Ines Banovec Ida Cvitkovič
6. b  Renata Lozar Gregor Hutar
6. c   Dejan Čurk Brigita Štefanič
7. a   Darinka Absec Tadeja Sopčič
7. b   Danijela Veselič Anja Šutej Veselič
7. c   Mateja Kobetič Stipanič Monika Fajfar
8. a   Urška Hutar Gregor Hutar
8. b Toni Brinc Darja Papič
8. c Tadeja Lamut Petra Kapele
9. a  Perak Mateja Jonke Katja
9. b   Mateja Klepec Irena Miketič
9. c  Jožica Grdun Adlešič Suzana Žarkovič
1., 2.r., Griblje  Anamarija Bačar Štrucelj Nataša
3., 4., 5. G Lucija Piškurič Irena Pezdirc
1. r., Adlešiči  Tomo Veselič Ines Jakljevič
2. in 3. r., Adlešiči  Urša Šavli Tanja Peteh
4. in 5. r., Adlešiči  Sonja Žagar Anja Šutej Veselič
Predsednica sveta staršev je Renata Lozar, njen namestnik pa Uroš Likar.
Zapisniki sej za šolsko leto 2023/2024:
Zapisniki sej za šolsko leto 2022/2023:

Zapisniki sej za šolsko leto 2021/2022:

Zapisniki sej za šolsko leto 2020/2021:

Zapisniki sej za šolsko leto 2019/2020:

Dostopnost