Skoči na glavno vsebino

Učitelji in strokovni delavci

PRIIMEK IN IME UČITELJICE/
UČITELJA
RAZREDNIK/ UČI NAZIV E-NASLOV
Nataša Šuštarič Bradač 1. a profesorica razrednega pouka
Anica Butala 1. a, drugi učitelj diplomirana vzgojiteljica
Barbara Hlebec 1. b, vodja enote Stratus profesorica razrednega pouka

Sandra Jakobčič

1. b, drugi učitelj, TJA profesorica angleščine

Irena Stopar Kovaljev

1. c profesorica razrednega pouka

Radha Bačurina

1. c, drugi učitelj magistrica rusistike in magistrica slovenistike
Ana Gorše 2. a profesorica razrednega pouka
Nataša Tina Prijanovič 2. b profesorica razrednega pouka
Zdenka Konda 3. a učiteljica razrednega pouka
Marija Plevec 3. b učiteljica razrednega pouka
Tea Zorn 3. c profesorica razrednega pouka
Stanka Mržljak 4. a profesorica razrednega pouka
Dragica Jankovič 4. b učiteljica razrednega pouka
Darja Matkovič 4. c profesorica razrednega pouka
Helena Šikonja 5.a učiteljica razrednega pouka
Marjetka Žunič 5. b učiteljica razrednega pouka
Franci Mravinec 5. c učitelj razrednega pouka
Maja Kunič 6. a, SLO profesorica slovenščine
Irena Mihelčič 6.b, BIO, NAR, GOS profesorica biologije in gospodinjstva
Veronika Verbanac 6. c, MAT magistrica profesorica matematike
Helena Kambič 7. a, TJA, DKE profesorica angleščine in sociologije
Katja Peganc 7. b, SLO magistrica profesorica slovenistike
Alojz Hudelja 7. c, NAR, KEM profesor kemije, biologije in naravoslovja
Tomaž Grdešič 8. a, ZGO, DKE univerzitetni diplomirani zgodovinar
David Štefanič 8. b, TJA univerzitetni diplomirani anglist
Jeni Kure 8. c, TJA profesorica angleščine
Anja Golobič 9. a, MAT profesorica matematike in tehnike
Tihana Malič 9. b, TJA profesorica angleščine
Darinka Krušič 9. c, SLO profesorica slovenščine

 NERAZREDNIKI

 
Peter Mravinec TIT, OGL, NIP profesor fizike in tehnike
Alenka Mravinec GOS, NAR predmetna učiteljica kemije in gospodinjstva
Katarina  Pavlakovič MAT, FVZ, NIP-RAČ, ROM profesorica matematike in računalništva
Helena Željko GEO predmetna učiteljica geografije in zgodovine
Petra Poplašen NE 1, 2, 3, NIP-NEM profesorica nemščine
Rok Weiss ŠPO profesor športne vzgoje
Brane Adlešič SŠ Črnomelj ŠPO profesor športne vzgoje
Marko Šikonja ŠPO profesor športne vzgoje
Kristina Starešinič OPB, KEM, NAR magistrica profesorica gospodinjstva in kemije
Damjana Vraničar OPB profesorica razrednega pouka
Simona Grdešič OPB diplomirana bibliotekarka
Anita Hudorovac Romska pomočnica diplomirana vzgojiteljica
Brigita Kapš Romska pomočnica, laborantka, OPB gimnazijski maturant
Sonja Jerman OPB predmetna učiteljica slovenščine in nemščine
Jolanda Gerbec Kure MAT predmetna učiteljica matematike in tehnike
Nastja Luič svetovalna delavka univerzitetna diplomirana psihologinja
Urša Prus knjižničarka magistrica bibliotekarstva
Sonja Malnarič pomočnica ravnatelja, NIP-RAČ, ROID univ. dipl. org. dela  – informatik
mag. Sonja Štefanič svetovalna delavka magistrica socialne pedagogike
Jure Hribar FIZ profesor fizike
Špela Vraničar LUM, NIP-LUM profesorica likovne umetnosti
Helena Banovec GUM, OPZ univ. dipl. muzikolog
Anita Matkovič OPB uni.dipl.etnologinja in kulturna antropologinja
Anton Jakša OPB, knjižničar profesor grščine in latinščine
PODRUŽNICA GRIBLJE  
Branka Weiss 1., 2.,3. r učiteljica razrednega pouka
Jana Štajdohar 4., 5. r., vodja podružnice profesorica razrednega pouka
Ana Kočevar 2. učitelj profesorica razrednega pouka
Metka Čadonič OPB učiteljica razrednega pouka
PODRUŽNICA ADLEŠIČI  
Tadeja Kuzma 1., 2. r., vodja podružnice profesorica razrednega pouka
Renata Grguraš 1. r, drugi učitelj, OPB višja vzgojiteljica
Ana Kump 3. r, 4. r profesorica razrednega pouka
Darko Kočevar 5.r učitelj razrednega pouka

Dostopnost