KONTAKTI:

Telefonska številka knjižnice:

07/35 69 209

Marija Špringer, knjižničarka

OŠ Loka Črnomelj

marija.springer@os-loka-crnomelj.si

 

Urša Prus, knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

OŠ Loka Črnomelj

PŠ Adlešiči

PŠ Griblje

ursa.prus@os-loka-crnomelj.si

 

Anton Jakša, izposoja PH Stratus

anton.jaksa@os-loka-crnomelj.si

 

URNIK KNJIŽNICE

OŠ LOKA ČRNOMELJ

PONEDELJEK: 7.00-14.00

TOREK: 7.00-14.00

SREDA:7.00-14.00

ČETRTEK: 7.00-12.00

PETEK: 7.00-12.00

 

PŠ ADLEŠIČI

SREDA: 9.00-11.00

 

PŠ GRIBLJE

ČETRTEK: V ČASU OPB

 

PH STRATUS:

VSAK DAN OD 9.00-12.00

 

KNJIŽNIČNI RED

OŠ LOKA ČRNOMELJ S PODRUŽNICAMA IN DISLOCIRANIMI ENOTAMI

Knjižnični red OŠ Loka Črnomelj temelji na Zakonu o knjižničarstvu in Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic ter je dostopen vsem članom.

Knjižnica svojim članom omogoča storitve v skladu z letnim delovnim načrtom šole in letnim delovnim načrtom knjižnice.

Člani knjižnice so vsi učenci in delavci OŠ Loka Črnomelj.

Ob vpisu v šolo učenci postanejo tudi člani knjižnice.

 

DOLŽNOSTI ČLANOV:

Šolska knjižnica je prostor, kjer učenci delajo domače naloge, seminarske naloge, iščejo knjige, berejo in raziskujejo.

Mobilne telefone je dovoljeno uporabljati le v šolske namene z odobritvijo učitelja ali knjižničarjev.

Uživanje hrane in pijače v knjižnici ni dovoljeno.

Vsi člani šolske knjižnice morajo z gradivom ravnati pazljivo in ga vrniti nepoškodovano. Če je gradivo poškodovano ob izposoji ali se to zgodi v času zadržanja gradiva uporabnika, na to uporabnik opozori knjižničarje.

Član knjižnice, ki je gradivo poškodoval ali izgubil, mora le-to nadomestiti z enakim oz. enakovrednim gradivom.

Vstop v knjižnico je učencem dovoljen le v copatih.

 

IZPOSOJA:

Izposojo knjižničnega gradiva mora član potrditi pri izposojevalnem pultu.

Rok izposoje knjižnega gradiva je 14 dni za učence, za delavce šole je neomejeno. Zamudnine ne obračunavamo. Učenci lahko rok izposoje gradiva podaljšajo pri knjižničarjih.

Pred inventuro na pet let vsa gradiva vsi uporabniki vrnejo, nato si ga lahko ponovno izposodijo.

Učenci gradivo za domače branje vrnejo ob roku, ki ga določijo učiteljice slovenščine. V nasprotnem primeru kupijo novo, enako gradivo.

Po preteku roka vračila učence opomnimo, da dolguje gradivo. Knjižničarji opominjajo ustno, nato preko razrednikov in navsezadnje kontaktirajo starše.

Član lahko gradivo rezervira pri knjižničarjih.

 

UČBENIŠKI SKLAD:

Učenci dobijo gradivo prvi teden novega šolskega leta. Za učbenike lepo skrbijo. V učbenike ne pišejo in ne rišejo. Učbenike primerno zaščitijo in jih konec šolskega leta, najkasneje do 24. 6., tudi vrnejo v knjižnico. Učenci vračajo gradivo po predhodnem seznamu. Če učenci ne vrnejo gradiva, bo staršem obračunan znesek odškodnine učbenika preko položnice. Če učenec zapusti šolo prej kot konec šolskega leta, je dolžan vrniti vse učbenike knjižničarjem.