Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Zapisnik 3. sestanka šolskega parlamenta v sredo, 18. 1. 2017, ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka

Dnevni red:

 1. pregled sklepov 2. sestanka
 2. priprava na občinski parlament
 3. razno

Prisotnih je bilo 27 učencev (po eden ali dva učenca iz oddelčne skupnosti), odsotni so bili predstavniki 8. a, 8. b in 9. c. Lista prisotnih je priložena.

K1) Pregledali smo sklepe 2. sestanka:

 • Nekateri učenci si v šolo prinesejo plastične stekleničke za pitje vode, učencem pa v kuhinji pri kosilu nudijo plastične kozarčke.
 • Na občinskem parlamentu, ki naj bi bil 10. februarja 2017 v sejni sobi Občine Črnomelj, nas bi načeloma lahko zastopali devetošolki Ana Miketič in Valentina Šuštarič, vendar je na ta dan informativni dan za devetošolce, zato smo občini predlagali, naj datum občinskega srečanja preložijo, če je možno; drugače pa smo predlagali dva nova kandidata za občinski parlament, in sicer sedmošolca Mitjo Benca in Jerneja Rožiča.
 • Dežuranje učencev na OŠ Loka ostane časovno tako, kot je sedaj.
 • Nekateri učenci se med delitvijo toplih malic in kosil v jedilnici še vedno grdo obnašajo, predvsem petošolci (govorijo grde besede in preklinjajo).
 • Zapisnike srečanj šolskih parlamentov objavimo na šolski spletni strani, dobijo jih tudi razredniki v nabiralnike v zbornicah, da bi bile oddelčne skupnosti učencev z delom in sklepi parlamenta obveščene.

K2)   

Kot smo že v uvodu povedali, smo ob dveh že prijavljenih kandidatkah, devetošolkah Ani Miketič in Valentini Šuštarič, določili še dva učenca, ki bi ju na občinskem parlamentu, ki naj bi bil 10. 2. 2017 ob 9.30 v sejni sobi Občine Črnomelj, in sicer sedmošolca Mitjo Benca in Jerneja Rožiča. Ker je na ta dan tudi informativni dan za devetošolce, obstaja možnost, da omenjeni devetošolki ne bosta mogli iti na ta parlament, zato ju bosta zamenjala sedmošolca.

Teme, ki jih bodo učenci obravnavali na občinskem parlamentu, so:

 1. a) kdo sem in kakšen človek želim postati?,
 2. b) prihodnost mladih,
 3. c) vrednote (mladih in starejših),
 4. d) okolje (ekološka tema).

Z omenjenima kandidatoma se bo mentorica Marija Špringer nekajkrat sestala in ju pripravila na srečanje.

K3)

Pri aktualnih zadevah smo se največ pogovarjali o disciplini na šoli.

 • Učence 5. a in 5. c moti nenehno trkanje mimoidočih učencev na vrata razredov.
 • Nekatere učence 4. razredov moti, da med odmori v razredu fantje zelo razgrajajo, močnejši tepejo šibkejše.

 

Sestanek smo končali ob 8.15.        ]]>

Dostopnost