Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V predmetniku OŠ so poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda šola izvaja tudi pouk obveznih IZBIRNIH predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine ostalih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt, učbeniki (nemščina) in drugi pripomočki. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le nemščini sta namenjeni 2 uri (70 ur letno). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko opravičeni izbirnega predmeta, če prinesejo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

 V šol. letu 2017/2018 bomo na OŠ Loka izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

 

LIKOVNO SNOVANJE( LS) 1, 2, 3

MULTIMEDIJA (MME)

NEMŠČINA( NI)  1, 2, 3

OBDELAVA GRADIV LES (OGL)

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM)

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA (RDK)

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH)

ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP)

ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ)

UREJANJE BESEDIL (UBE)

IZBRANI ŠPORT NOGOMET

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali pa po njem. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati in bo pri njem tudi ocenjen.

 

V  šol. letu 2017/2018  bomo na matični šoli izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

NEMŠČINA

UMETNOST

TEHNIKA

RAČUNALNIŠTVO

 

 Na PODRUŽNICAH Adlešiči in Griblje:

TEHNIKO (učenci bodo imeli organiziran prevoz v matično šolo, nazaj bodo šli z rednim avtobusom)

RAČUNALNIŠTVO (učence iz Gribelj bo kombi vozil v Adlešiče)

 ]]>

Dostopnost