Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil 28. 9. 2017 ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj.

Prisotni so bili vsi predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, razen predstavniki učencev iz 6. c (bili so v ŠVN na Mirni gori) in 4. b.

 

Dnevni red:

  1. pozdravni nagovor ge. ravnateljice Damjane Vraničar
  2. predstavitev dela Šolskega parlamenta in obravnavane teme: Šolstvo in šolski sistem
  3. izvolitev vodstva predstavnikov parlamenta in predstavnikov Zdrave šole ter

predstavnikov za občinski parlament

  1. razno

K1) Ga. ravnateljica nas je lepo pozdravila. Predstavila je nekaj smernic letnega

delovnega načrta. Povedala je, da je letošnji Kažipot objavljen na šolski

spletni strani.  Omenila je tudi, da je naš šolski sitem po kakovosti primerljiv z evropskim.  Veliko ljudi je tudi še nepismenih, zato je izobraževanje

mladih toliko bolj pomembno.

K2) Mentorica Šolskega parlamenta Marija Špringer je predstavila delo parlamenta. Letošnja tema je Šolstvo in šolski sistem. S pomočjo priporočene

literature se bomo pogovarjali, ali šola mlade res pripravi za življenje. Razpravljali bomo o določitvah, ki vplivajo na šolanje in na vpis v srednje šole.

Spraševali se bomo, ali je pri pouku preveč obravnavane snovi. Primerjali

bomo šolanje doma in v tujini.

K3) S pomočjo predlogov s strani učencev so -ti z dvigom rok podprli predsednico  parlamenta Urško Bahor iz 9. b in podpredsednico parlamenta

Vesno Cekuta iz 9. b. Predstavniki učencev za Zdravo šolo bodo izvoljeni

naknadno na drugem sestanku parlamenta. Predstavnika za občinski parlament pa sta Marko Mikunovič iz 8. a in Jernej Rom iz 9. a.

Plakat o predpisani temi pa bosta z mentorico izdelali učenki Maša Hutar

iz 5. c in Ana Filip iz 6. b. Plakat bomo postavili na pano pred knjižnico.

K4) Pri zadnji točki dnevnega reda so učenci predlagali naslednje:

  • devetošolci so pograjali svoje sošolce, ko pridejo na malico v učilnico, kjer imajo skupno malico, prej pa so imeli pouk v heterogenih skupinah, da jim njihovi sošolci pustijo zelo malo hrane in še ta je vsa premešana in »razmetana« po krožnikih in pladnjih. Želijo si, da bi jih razredničarki opozorili na red pri razdeljevanju malic;
  • osmošolci si želijo več naravnih mlečnih namazov pri malici;
  • šestošolci pravijo, da bi bilo lahko manj »tetrapakov« pri malici;
  • vsi člani parlamenta pa si želijo izpis nadomeščanj na šolski spletni strani.

Sestanek smo končali ob 8.15.

 

Zapisnik zapisala:

Marija Špringer, mentorica Šolskega parlamenta]]>

Dostopnost