Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Na OŠ Loka smo se tudi letos priključili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije leta 2012 in ga obeležujemo tretji petek v novembru.

Na šoli smo izvajali različne dejavnosti, s katerimi smo učencem predstavili pomen zdrave domače hrane, pridelane v lokalnem okolju. Prav tako so tudi učenci s svojimi dejavnostmi in predlogi pokazali, da so na pravi poti do zdravega načina življenja. Peli smo tudi "čebelarja".

S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbodomačo pridelavo in predelavo.

Naša šola je v zajtrk vključila lokalne pridelovalce:

  • kruh – pekarna Krajcar; Črnomelj,
  • mleko – kmetija Štrucelj; Griblje,
  • maslo – Ljubljanske mlekarne (lokalnega nimamo ),
  • med – Čebelarstvo Damjan Mikložič; Adlešiči,
  • jabolka – Geaprodukt (nimamo lokalnega; Zaradi hude pozebe je letošnji pridelek jabolk manjši.).

]]>

Dostopnost