Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je vodila predsednica parlamenta, Urška Bahor iz 9. b, zapisnik pa je pisala podpredsednica parlamenta Vesna Cekuta iz 9. b.

Prisotni sta bili tudi pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnerič, in mentorica ŠP, Marija Špringer.

Prisotni so bili skoraj vsi člani oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ni pa bilo predstavnikov iz 5. a, 5. b, 7. a, 7. b in  7. c.

Dnevni red:

  1. pregled sklepov in predlogov prejšnjega sestanka;
  2. priprave na občinski parlament;
  3. razno (pobude, predlogi, pripombe).

 

K1) Predsednica parlamenta, Urška Bahor, je pozdravila prisotne člane. Mentorica parlamenta Marija Špringer je povzela sklepe prejšnjega sestanka:

  • učenci, ki mečejo po tleh olupke sadja, naj ob opozorilu učiteljev olupke poberejo, drugače naj bodo kaznovani s čiščenjem odpadkov po pouku;
  • učenci so pohvalili izbor mlečnih izdelkov pri malici;
  • učenci si želijo manj ribjih namazov;
  • varstva učencev potekajo načeloma v redu, na splošno pa si učenci želijo bolj sproščenih ur (igranje družabnih iger, pogovarjanja med učenci …).

K2) Učencema Jerneju Romu in Marku Mikunoviču, ki sta predlagana predstavnika za sestanek na občinski ravni, bo mentorica parlamenta po novem letu pomagala pri pripravah na to sejo s pridobljenim gradivom o temi Šolstvo in šolski sistem.

K3) Predsednica parlamenta, Urška Bahor, je vse prisotne učence ter vse učence na šoli povabila na novoletni ples, ki bo v četrtek, 21. 12. 2017, po 3. učni uri v jedilnici šole.

Pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič, pa je povedala, da bo 22. 12. 2017 pouk potekal dve šolski uri, potem sledi malica za vse učence; po malici pa se bomo preselili v športno dvorano Srednje šole, kjer bomo prisostvovali plesni prireditvi, okvirno naj bi trajala do 11.45.

 

Zapisnikarica: Vesna Cekuta, 9. b, podpredsednica ŠP

 ]]>

Dostopnost