Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil 13. 4. 2018, ob 7.30 v predavalnici šole. Prisotni so bili vsi predstavniki oddelčnih skupnosti, razen iz 6. b, 8. c in 9. a.

Prisotni sta bili tudi pomočnica ravnateljice, Sonja Malnerič in mentorica Šolskega parlamenta, Marija Špringer.

Dnevni red:

  1. poročanje predstavnika – učenca Marka Mikunoviča iz 8. a, udeleženca na občinskem in regijskem parlamentu,
  2. povratne informacije pomočnice ravnateljice, ge. Sonje Malnarič, ob pregledu anket o zadovoljstvu učencev na naši šoli,
  3. razno.

 

K1) Učenec Marko Mikunovič iz 8. a je poročal o delu in sodelovanju na občinskem parlamentu, ki je bil 20. 2. 2018 v sejni sobi Občine Črnomelj; in o sodelovanju na regijskem parlamentu v Novem mestu. Na občinskem parlamentu je sodeloval tudi učenec Jernej Rom iz 9. a, ki pa je bil  na današnjem sestanku odsoten in ni mogel poročati. Marko se je na obeh srečanjih odlično izkazal, saj mu je na regijskem srečanju manjkala le 1 točka do uvrstitve na državni nivo. Sodeloval je v tretji skupini, s temo Metode in načini poučevanja. Večkrat je pristopil k razpravi in je svoje mnenje tudi dobro zagovarjal.

Mentorica Marija Špringer je spodbudila učence za naslednje šolsko leto, naj sodelujejo na vseh srečanjih Šolskega parlamenta, tudi na vseh nivojih. Tema parlamenta pa bo naslednje šolsko leto ista, torej Šolstvo in šolski sistem.

K2) Pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnerič, je povzela rezultate ankete učencev, ki so prejšnji teden s pomočjo računalnikov anonimno sodelovali v anketi o zadovoljstvu na šoli. Anketa z vprašanji je bila zelo široko tematsko zastavljena.

Zmotili so jo namreč odgovori učencev na vprašanje, zakaj menijo, da vodstvo šole ne upošteva mnenj učencev. Pomočnica jih je  vprašala, kaj menijo oni o tem. Nekaj jih je odgovorilo tako, da je bilo razvidno, da vprašanja sploh niso razumeli, kajti odgovarjali so, da vodstvo ne poskrbi dovolj za disciplino v razredih,  za kar pa je v prvi meri odgovoren  tisti učitelj, ki poučuje v razredu. Posamezne učence pa vodstvo šole in svetovalna služba redno obravnava na osebnih pogovorih in rešuje  sproti z njimi probleme.

Pomočnica Sonja Malnarič je dala prisotnim  učencem – članom Šolskega  parlamenta  – »domačo nalogo«, naj na razrednih urah z ostalimi sošolci analizirajo to vprašanje še enkrat, odgovore pa naj pomočnici pošljejo pisno na lističih ali po elektronski pošti njej osebno, do 20. 4. 2018.

K3) Pri zadnji točki smo se »dotaknili« problemov prejšnjih sestankov, predvsem smo imeli pripombe, da nekateri učenci še vedno zapuščajo šolo in gredo v trgovino zjutraj ali po pouku kupit razne prehranske izdelke in pijačo (sladkarijo, energetske pijače). S tem namreč kršijo hišni red šole, saj ta prepoveduje učencem odhajanje iz stavbe šole.

Učenka 7. razreda je pohvalila učiteljico Heleno Željko, ki je učencem na eni od učnih ur razložila, kako nevarne so energetske pijače za zdravje mladih.

Primerno bi bilo, da razredniki še enkrat, čeprav so to že naredili, opozorijo učence na  to kršenje, pa tudi s strani staršev teh otrok ni prave odgovornosti, saj nekateri od njih to svojim otrokom celo dovolijo.

Sestanek je bil končan ob 8.15.

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica ŠP

]]>

Dostopnost