Skoči na glavno vsebino

Tudi v šolskem letu 2022/2023 smo se na OŠ Loka Črnomelj odločili, da učencem ponudimo ID Vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva z namenom dodatnega razvijanja občutka empatije, solidarnosti, odgovornosti, prostovoljstva, pozitivnega odnosa do okolja in krepitve pozitivne samopodobe.

Prostovoljske aktivnosti so bile namenjene medvrstniški pomoči pri učenju, skrbi za socialno šibkejše v skupnosti, starostnikom in uporabnikom društev, ki nimajo svojcev, da jim pričaramo nasmeh na obrazu ter ponudimo pomoč tistim, ki jo potrebujejo, premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in odpadki, spodbujanju občutka pripadnosti in družbene odgovornosti ter soustvarjanju prijazne in zdrave skupnosti.

Poleg pozitivnega vpliva prostovoljskih aktivnosti v skupnosti pri posameznikih, ki so jih bili deležni, so naši prostovoljci s tem pridobivali nova znanja, spretnosti, veščine in koristne življenjske izkušnje. Prostovoljske aktivnosti smo na šoli skrbno načrtovali že od začetka šolskega leta. Pri izvedbi različnih aktivnosti smo se uspešno povezali z organizacijami in društvi v lokalnem okolju. Izvedbe aktivnosti smo objavljali na spletni strani šole, prepoznane pa so bile tudi v lokalnem mediju. V interesno dejavnost Vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva je bilo na naši šoli vključenih 125 prostovoljcev, ki so pod mentorstvom 13 mentorjev opravili 2284 prostovoljskih ur. Z opravljenim delom smo na šoli zadovoljni in nanj ponosni.

Z veseljem bomo vsebine ponujali učencem tudi v novem šolskem letu.

Sonja Štefanič in Sonja Malnarič, koordinatorici projekta

Povzetek naših dejavnosti si lahko ogledate na filmu.

Dostopnost