Skoči na glavno vsebino

Interesna dejavnost Društvo mladi gasilec poteka na OŠ Loka od šolskega leta 2017/2018 naprej. Uvedli smo jo, da bi vzgojili mlade prostovoljce, med katerimi imajo gasilci prav posebno mesto. V začetku šolskega leta si naredimo načrt dela, ki pa ga med letom večkrat spreminjamo. Ker smo razkropljeni na številnih lokacijah, je izvedba gasilskega krožka še toliko težja. A mi se ne damo. Interesno dejavnost v 3. razredu je na PH Stratus vodil Anton Jakša, učenci so bili prisotni tudi na predstavitvi opreme črnomaljskih gasilcev. Na Podružnici Adlešiči je interesno dejavnost do porodniškega dopusta izvajala Ana Gregorac. S svojimi gasilci je izdelala tudi novoletne voščilnice, ki smo jih podarili Gasilski zvezi Črnomelj. Na matični šoli uri mlade gasilce Sonja Malnarič.

V letošnjem šolskem letu smo si zadali tudi interni projekt Teden požarne preventive, s katerim smo želeli učence osveščati o pomenu požarne preventive in delu gasilcev. Poleg regijskega natečaja Naravne in druge nesreče smo na šoli razpisali interni šolski natečaj, vabili učence k literarnem, likovnem in video ustvarjanju. Najboljše poučne gasilske zgodbe so učenci pri NIP UMETNOST pod mentorstvom Špele Vraničar ilustrirali, Ana Gorše pa jih je pri svojem krožku z učenci oživila s kamišibajem.

V projektnem Tednu požarne preventive, ki smo ga izvedli od 20. do 24. februarja, so se z njimi predstavili vsem učencem od 1. do 5. razreda. Anton je učencem zaupal svojo izkušnjo gašenja na Krasu, Sonja pa jim je podrobno predstavila pomen in namen številke 112. V projektnem tednu so nas obiskali gasilci PGD Črnomelj in nam razkazali opremo vozila za tehnično reševanje, gašenje z gasilniki in gašenje z visokim tlakom. Adlešiški gasilci pa so učence podružnice povabili v gasilski dom, jim razkazali gasilsko opremo in orodje, podrobno so si ogledali tudi gasilski reševalni čoln. Razrednike in učitelje slovenščine na predmetni stopnji smo spodbujali, da se z učenci pogovorijo, zakaj je beseda leta 2022 v Sloveniji prav GASILEC. Z učenci so si ogledali film, se z njimi o temi pogovarjali in jih motivirali za likovno in literarno ustvarjanje. Nastalo je veliko literarnih, likovnih in tudi video izdelkov.

Nekatere smo poslali na regijski natečaj Uprave za zaščito in reševanje Novo mesto in bili pohvaljeni kot najbolj aktivna osnovna šola na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v šolskem letu 2022/2023. Spis Stelle Brčina pod mentorstvom Maje Kunič je bil tudi nagrajen na državni ravni. Delovanje krožka že vsa leta podpira tudi Gasilska zveza Črnomelj. Tako je letos naše gasilce in nagrajence na regijskem natečaju skupaj z mladimi gasilci z OŠ Mirana Jarca odpeljala na ogled Poklicne gasilske enote Krško in tam so jim gasilci predstavili svoje delovanje, opremo, dvignili so jih tudi z dvigalom.

Krožek DMG se je odzval tudi povabilu OŠ Millke Šober Nataše in sodeloval na festivalu Igraj se z mano, ki je potekal 25. 5. 2023 pred KC Semič. Mladi gasilci Žiga Kastrin, Rok Pezdirc in Damir Muharemović so z mentorico Sonjo obiskovalcem prikazali vezanje gasilskih vozlov, ki se jih učijo pionirji in mladinci. Prikazali so tudi pravilno spajanje gasilskih cevi na trojak in met vrvi. Obiskovalci so bili navdušeni. Stojalo za gasilske vozle so jim pripeljali semiški gasilci, ostalo orodje pa so pripeljali iz šole, kjer so se teh gasilskih veščin tudi naučili.

Sodelovali smo tudi v Tednu vseživljenjskega učenja in učencem OŠ Mirana Jarca s pomočjo miniaturnega gledališča kamišibaj predstavili temo Pazljivo z ognjem. Naši poučni kamišibaji so bili kot naročeni, da učenci spoznajo, da je z ognjem potrebno ravnati res pazljivo.

Na koncu šolskega leta smo zadovoljni z opravljenim delom. Gasilci smo znani po tem, da smo srčni, pogumni, nesebični, vedno pripravljeni pomagati. Za svoje delo ne pričakujemo plačila, naše največje plačilo je zadovoljstvo ob misli, da smo lahko pomagali nekomu, ki je pomoč potreboval.

In res drži, kar je zapisala šestošolka Marjeta Absec v svoji pesmi:   

Gasilci imajo pogumna srca,
saj brez tega ne bi ustavili gorja.

Dostopnost