Skoči na glavno vsebino

Dosežki učencev v šolskem letu 2014/15

<![CDATA[1. ŠPORTNA TEKMOVANJA

 • BADMINTON:
  • občinsko, posamično prvenstvo, mlajši učenci, 1 učenka – 2. mesto, 1 učenec – 3. mesto;
  • občinsko, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 1. mesto, 1 učenka – 2. mesto;
  • področno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 3. mesto;
  • državno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 16. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, mlajši učenci, 3. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, starejši učenci, 2. mesto.
 • MALI NOGOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 2. mesto;
  • četrtfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • polfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ROKOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 5. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 1. mesto;
  • področno, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ODBOJKA:
  • občinsko, starejši učenci, 1. mesto;
  • področno, starejši učenci, 5. mesto;
  • občinsko, starejše učenke, 1. mesto;
  • področno, starejše učenke, 3. mesto;
  • občinsko, mlajši učenci, 1. mesto;
  • področno, mlajši učenci, 5.-6. mesto.
 • ATLETIKA:
  • občinsko, mlajši dečki, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • tek 300 m, 2. in 3. mesto;
  • skok v daljino, 3. mesto;
  • vortex, 2., 3. 5. mesto;
  • občinsko, mlajše deklice, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • področno, starejši in mlajši učenci, tek 60 m, 3. mesto;
  • vortex, 2. in 5. mesto;
  • suvanje 3 kg krogle, 3. mesto;
  • suvanje 4 kg krogle, 3. mesto;
  • državno, vortex, udeležba 1 učenke.
 • KOŠARKA:
  • področno, starejše deklice, 5. mesto;
  • občinsko, starejši dečki, 2. mesto.

 

2. BRALNE ZNAČKE:

 • SLOVENSKA BZ: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev«.
 • ANGLEŠKA BZ: učenci od 4. do 9. razreda, sodelovali so 104 učenci in dosegli 16 priznanj za sodelovanje, 44 srebrnih priznanj, 44 zlatih priznanj.

 

3. ZNANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ:

 • CANKARJEVO TEKMOVANJE: 93 tekmovalcev od 2. do 9. razreda, 40 bronastih priznanj; regijsko tekmovanje, 3 srebrna priznanja 8. in 9. r., 1 tekmovalka se je udeležila državnega tekmovanja iz 9. r.
 • MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU: tekmovali učenci od 1. do 9. razreda; v 1. razredu 9 bronastih priznanj; v 2. razredu 13 bronastih priznanj; v 3. razredu 6 bronastih priznanj; v 4. razredu 5 bronastih priznanj; v 5. razredu 11 bronastih priznanj; v 6. razredu 6 bronastih priznanj, v 7. razredu 5 bronastih in 2 srebrni priznanji, v 8. razredu 10 bronastih in 3 srebrna priznanja, v 9. razredu 4 bronasta in 3 srebrna priznanja.
 • ANGLEŠČINA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje, v 9. razredu 11 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • ZGODOVINA: v 8. razredu 8 bronastih in 3 srebrna priznanja; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.
 • GEOGRAFIJA: v 6. razredu 4 bronasta priznanja, v 7. razredu 3 bronasta priznanja, v 8. razredu 10 bronastih priznanj, v 9. razredu 6 bronastih priznanj.
 • BIOLOGIJA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje.
 • KEMIJA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, v 9. razredu 7 bronastih priznanj.
 • FIZIKA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji; v 9. razredu 2 bronasti priznanji in 2 srebrni priznanji.

 

4. OSTALA TEKMOVANJA:

 • MLADINA IN GORE: 4 učenci od 6. do 9. razreda, 9. mesto.
 • VESELA ŠOLA: sodelovali so učenci od 4. do 6. razreda, od tega so osvojili 10 bronastih in 3 srebrna priznanja; sodelovali pa so tudi učenci od 7. do 9. razreda in osvojili 7 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • RAZVEDRILNA MATEMATIKA: sodelovali učenci od 4. do 9. razreda; V 4. razredu 2 bronasti priznanji, v 5. razredu 6 bronastih priznanj, v 6. razredu 3 bronasta, 3 srebrna in 1 zlato priznanje; v 7. razredu 2 bronasti, 1 srebrno priznanje; v 8. razredu 5 bronastih, 4 srebrna in 1 zlato priznanje; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.

 

5. BRALNI PROJEKTI:

 • ŽUPANČIČEVA FRULICA: 1 učenka 5. razreda in 1 učenec 6. razreda sodelovala na deklamatorskem področju, slednji je bil uvrščen med prvih 5 učencev v državi.
 • MEGA KVIZ 2015: tekmovalo 60 učencev od 5. do 9. razreda.
 • MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA MESECA: sodelovalo 18 učencev od 1. do 9. razreda, tudi učenci obeh podružničnih šol Adlešiči in Griblje;
 • RASTEM S KNJIGO: sodelovalo 55 sedmošolcev v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj;
 • V sodelovanju s knjižnico Črnomelj je potekal bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK. Vanj so bili vključeni učenci 1. razreda OŠ Loka in obeh podružnic. Skupaj 61 učencev. Za zaključek so si učenci ogledali risani film Cipercoper, vsi sodelujoči pa so prejeli priznanja za sodelovanje;
 • V šolskem letu 2014/2015 je NOVINARSKI KROŽEK obiskovalo 12 učenk in 2 učenca, skupaj 14 od 6. do 9. razreda. V tem šolskem letu so izdali eno številko šolskega časopisa ZELENI JURIJ, in sicer na začetku junija;
 • Natečaj MEDVEDI IN MEDVEDKI: sodelovali so učenci 2. razredov matične in obeh podružničnih šol; peli, risali, oblikovali ter igrali so na temo o medvedkih; natečaj je bil v okviru razpisa Modri medvedek revije Ciciban;
 • ANGLEŠKA IN SLOVENSKA BZ; pri prvi so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda (104 učenci) in pri drugi so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda (345 učencev);
 • EVROPA V ŠOLI – sodelovali 4 učenci PŠ Adlešiči in učenci 2. in 3. triade matične šole pri literarnem natečaju, 2 učenca 3. in 5. razreda PŠ Adlešiči sta se uvrstila na državno raven;

 

6. NATEČAJI:

 • fotografski natečaj Bistvo je očem skrito, sodelovalo je 8 učencev 8. in 9. razreda,
 • fotografski natečaj Itak smo mladi, sodelovali 2 učenki, izdelki 1 učenke 8. razreda so bili razstavljeni;
 • regijski natečaj Ogenj ni igrača – naravne in druge nesreče, sodeloval 18 učencev 5. b;
 • Oblikovalni krožek v PŠ Adlešičih: obiskovalo ga je 15 učencev od prvega do petega razreda. Sodelovali so na natečaju revije Unikat, slika izdelkov je bila objavljena v januarskem izvodu revije;

 

7. OSTALI PROJEKTI:

 • Mednarodna kiparska kolonija mladih v OŠ Loka, v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, iz naše šole so sodelovali 3 učenci 8. in 9. razreda,
 • Kolonija v Ernestinovem, sodelovali sta 2 naši učenki iz 7. in 8. razreda;
 • Izletniška kolonija v Piran, udeležilo se je je 10 naših učenk od 6. do 9. razreda;
 • Projekt ZDRAVI IN ČISTI ZOBJE je potekal v okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive ZD Črnomelj in Metlika. V letošnjem šolskem letu je bil zmagovalni razred OŠ Loka, kombiniran oddelek 1. in 2. razreda PŠ Adlešiči;
 • V okviru projekta Ciciban – mladi planinec, dnevnik, sta 2 učenca 5. razreda dosegla 2 bronasti znački;
 • PROJEKT: POLICIST LEON SVETUJE: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda ter učenci s podružnice Adlešiči in Griblje (skupaj 59 učencev) vključeni v projekt Policist Leon svetuje;
 • PROJEKT: VARNO NA KOLESU: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda vključeni v vseslovenski projekt Varno na kolesu, ki ga je razpisala družba Butan plin; v Novem mestu na OŠ Bršljin so se udeležili zaključne regionalne prireditve, kjer so prejeli praktične nagrade;
 • PROJEKT ŠOLSKI VRT: v letošnjem šolskem letu so na PŠ Adlešiči vsi učenci   nadaljevali s projektom Šolski vrt;
 • Športno rekreativni dogodek – projekt VETER V LASEH: udeležili so se ga tudi naši učenci 8. in 9. razreda, v okviru športne vzgoje; projekt je potekal v kampu Podzemelj;
 • Dan druženja vseh generacij, sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda ter sorodniki;

 

8. TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKLORNIH SKUPIN LUTKOVNIH SKUPIN v okviru JSKD:

 • OFS Adlešiči, učenci od 1. do 5. razreda (20 učencev) so sodelovali na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS 1., 2., 3. razreda matične šole je sodelovala tudi na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS Adlešiči je sodelovala na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine v Semiču,
 • Lutkovni krožek matične šole je nastopil na Srečanju lutkovnih skupin Bele krajine in bili so izbrani za Regijsko srečanje lutkovnih skupin;
 • OPZ 1. in 2. razred OŠ Loka Črnomelj se je predstavil na 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine;
 • Otroški pevski zbor Kresničke – podružnica Adlešiči in Starejši otroški pevski zbor (3. – 5. razred) sta prav tako sodelovala na jubilejnem 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine “Zapojmo pesem”, ki je bilo v Kulturnem centru Semič in so pejeli priznanje za sodelovanje. Sodelovalo je 60 pevcev (Kresničke 20, St. OPZ 40). Regijskega tekmovanja se letos niso mogli udeležili, čeprav so bili preteklo leto predlagani.
 • OPZ Kresničke na podružnični šoli Adlešiči je obiskovalo 23 učencev, to so bili učenci od 1. do 5. razreda. Udeležili so se jubilejne območne revije otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR od 3. – 5. razreda: letošnje šolsko leto je prihajalo k zboru 40 učencev. Pevski zbor se je predstavil na jubilejni območni reviji otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • MLADINSKI PEVSKI ZBOR: zbor so obiskovali učenci od 6. do 9. razreda, 47 učencev. Nastopili so na območni reviji mladinskih pevskih zborov v Črnomlju.

 

9. ŠOLSKI PARLAMENT:

otroški parlament: sodelovali so predstavniki učencev od 4. do 9. razreda. Dve predstavnici šolskega parlamenta sta se udeležili tudi občinskega srečanja na občini Črnomelj, a se nista uvrstili dalje na regijsko srečanje v Novem mestu.

 

10. KOLESARSKI IZPITI:

kolesarski izpit je opravljalo 58 učencev (5. razredi matične šole in učenci podružničnih šol Adlešiči in Griblje), kolesarsko izkaznico pa je policist podelil 55 učencem;

 

11. PLAVALNI TEČAJ:

pri učencih 5. razredov so dosežki naslednji: zlati delfinčki – 5 učencev, srebrni delfinčki – 20 učencev, bronasti delfinčki – 27 učencev; zlati morski konjiček – 1 učenec, bronasti morski konjiček – 1 učenec, 2 učenca neplavalca.

 

STATISTIKA ŠPORTNIH TEKMOVANJ:

Na občinski ravni – 7 X 1. mesto, 8 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na področni ravni – 4 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na državni ravni: udeležba na državnem atletskem prvenstvu učenke 8. razreda.

 

DOSEŽKI PRI TEKMOVANJIH IZ DOLOČENIH ZNANJ:

169 bronastih priznanj, 33 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji.

BRALNE ZNAČKE: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev« pri slovenski BZ – tekmovali so pri BZ vseh 9 let; 104 učenci pri angleški BZ (od 4. do 9. razreda) 44 srebrnih in 44 zlatih priznanj.

BRALNI PROJEKTI: Župančičeva frulica, BZ slovenska in angleška, Moja najljubša knjiga meseca, Rastem s knjigo, Pravljični potujoči kovček, šolsko glasilo Zeleni Jurij, Medvedi in medvedki, Mega kviz 2015, Evropa v šoli – 10 bralnih projektov.

V okviru JSKD so sodelovali OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI iz podružničnih šol ter matične šole in LUTKOVNA SKUPINA ter FOLKLORNI SKUPINI na 9 revijah oziroma prireditvah.

OSTALI PROJEKTI: sodelovali smo na 10. projektih.

OSTALI NATEČAJI: sodelovali smo na 4. natečajih.

Izbor naredila: Marija Špringer, knjižničarka

]]>

Dostopnost