Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Bil je 3. 4. 2015, drugo šolsko uro v učilnici številka 1 (v novem delu OŠ Loka)

Dnevni red:
1. pregled prisotnosti
2. ponovitev predlogov prejšnjega sestanka šolskega parlamenta
3. izdelava plakatov o izobraževanju in poklicih
4. razno

1. Pregled prisotnosti:
sestanka smo se udeležili vsi predstavniki oddelčnih skupnosti.

2. Na prejšnjem sestanku šolskega parlamenta je manjkalo veliko predstavnikov, zato smo še enkrat ponovili predloge in sklepe, o katerih so se pogovarjali. Poleg tega smo omenili predloge sestanka, katerega se je udeležila predstavnica prehrane Alenka Mravinec:
• reditelji naj bi skrbno pospravili malico in pobrisali mize v učilnici, kjer malicajo;
• sadje naj se ne bi prenašalo iz razreda v razred, ampak bi vsak razred pustil svoje sadje v učilnici, kjer je malical; učenci, ki bi imeli v nadaljevanju pouk, bi lahko pojedli sadje, ki je ostalo v učilnici;
• tisti, ki imajo prvi avtobusni razvoz, imajo prednost pri kosilu, saj drugače zamudijo avtobus;
• učence je motil nered na hodniku in straniščih v spodnjem delu šole, zdaj, ko je prehod mimo jedilnice zaprt in se veliko učencev starega dela šole zadržuje tudi v novem delu. Dežurni učitelji v starem delu šole naj pazijo na učence, ki hodijo iz enega v drug del šole;
• tisti učenci novega dela, ki jih moti nered na straniščih v spodnjem nadstropju, naj gredo na stranišča v zgornjem delu.

3. Začeli smo z izdelavo plakatov na tri teme. Učenci 4., 5. in 6. razredov izdelujejo plakate o poklicih preteklosti, 7. in 8. razred o poklicih prihodnosti ter 9. razred o poklicnem izobraževanju. Plakata o poklicih preteklosti in poklicih prihodnosti smo že dokončali in ju obesili na hodniku, učenci 9. razreda pa plakata niso uspeli dokončati in bodo to storili pri razredni uri.

4. Učenci smo podali naslednje predloge:
• naši nogometaši bi radi, da jim šola priskrbi nove drese;
• pri malici bi lahko večkrat dobili čaj ali vodo, ne toliko sokov;
• v razredu bi bilo lahko več plastičnih kozarčkov ali pa bi si učenci v šolo nosili plastenke in si vanje natočili vodo – tako bi bilo tudi manj odpadkov.

Zapisnik napisala: Veronika Špringer, 9. b]]>

Dostopnost