Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[ 

Tudi v letošnjem šolskem letu sledimo ciljem Zdrave šole in jih uresničujemo skozi različne dejavnosti. Rdeča nit, ki ji bomo letos sledili, je »duševno zdravje«.

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje duševno zdravje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, normalno obvladuje stres v vsakdanjem življenju, svoje delo opravlja produktivno in je sposoben prispevati k skupnosti, v kateri živi. Duševno zdravje se nanaša na široko paleto dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s komponento duševnega zdravja. Živimo v času, ko je stres del našega življenja, zato smo se odločili, da bomo v letošnjem letu skozi različne aktivnosti posvečali veliko pozornost predvsem preprečevanju stresa.
V pomoč nam bodo programi:
– Izboljševanje duševnega zdravja (www.nijz.si/e-gradiva/šolsko okolje),
– To sem jaz! (www.tosemjaz.net),
– Ko učenca/učitelja strese stres (www.nijz.si/e-gradiva/duševno zdravje).
Naštete programe bomo po svojih močeh integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu še naprej izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje Zdrave šole.
Cilji, ki jih v tem šolskem letu želimo doseči, so:
– se uspešno soočiti z izzivi in biti sposobni odpravljati težave, ki človeka privedejo do stresa,
– vzpostaviti in razvijati dober odnos do sebe, drugih, okolja in zdravja,
– podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev,
– skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji, učenci in starši,
– spodbujanje učencev k zdravemu načinu izrabe prostega časa,
– skrb za dobro povezavo med šolo, domom, ustanovami in društvi v kraju,
– upoštevanje dejstva, da so učitelji in ostali delavci zgled za zdravo obnašanje,
– upoštevanje standardov zdrave prehrane,
– sodelovanje z zdravstvenimi službami.]]>

Dostopnost