Skoči na glavno vsebino

Vozni red avtobusov

Šolski prevoznik za šolsko leto 2023/2024 je podjetje MPOV d. o. o.

PREVOZI PH STRATUS

PRIHODI

  • 7.20 iz smeri Zorenci 
  • Iz vseh smeri prevoza po voznem redu 2. dovoza (do 8.20) 
  • 8.20 – izpred OŠ Loka Črnomelj za učence, ki živijo v okolici šole. Učence spremlja dežurni učitelj. 

ODHODI

  • 13.30 – izpred PH Stratus do OŠ Loka Črnomelj. Učenci prestopijo na redne šolske prevoze glede na kraj bivanja. Učence spremlja dežurni učitelj. 

PRIHODI AVTOBUSOV V OŠ LOKA ČRNOMELJ

ODH. POSTAJA ODH. POSTAJA ODH. POSTAJA ODH. POSTAJA ODH. POSTAJA ŠOLA
7:00 RUČETNA VAS 7:10 LOKVE             7:25
7:50 RUČETNA VAS 8:00 LOKVE             8:10
7:40 GRIČ 7:45 DOBLIČE 7:47 BLATNIK 7:50 KANIŽARICA     8:00

6.40

6:50

GRIČ

HAJKA

6:55 STRAŽNJI VRH 7:00 RODINE 7:05 ROŽIČ VRH 7:10 JELŠEVNIK 7:20
7:40 STRAŽNJI VRH 7:45 HAJKA 7:50 GRIČ 7:55 DOBLIČE     8:00
7.10 SELA PRI OTOVCU  7:12  MALE RODINE             7.25
7:30 SELA PRI OTOVCU 7:35 M. RODINE 7:38 ROŽIČ VRH 7:40 JELŠEVNIK 7:45 SVIBNIK 7:50
6:40 GRIBLJE 6:45 CERKVIŠČE             7:00
7:45 GRIBLJE 7:50 CERKVIŠČE             8:05
6:17 PAUNOVIČI 6:22 MARINDOL 6:25 ADLEŠIČI 6.30 FUČKOVCI 6.40 TRIBUČE 6:50
7:15 PAUNOVIČI 7:20 MARINDOL 7:25 ADLEŠIČI 7:30 DOLENJCI 7:50 TRIBUČE 8:00
6:30 JERNEJA VAS 6:32 DOBLIČE 6:34 BLATNIK         6:40
7:10 JERNEJA VAS 7:12 DOBLIČE 7:14 BLATNIK 7:16 KANIŽARICA     7:20
7:00 ZORENCI 7:05 LAHINJA 7:08 BUTORAJ 7:10 DRAGE     7:15
7:45 VELIKA LAHINJA 7:48 BUTORAJ 7:50 ZORENCI 7:58 BUTORAJSKA C.      8:05

ODHODI AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE LOKA ČRNOMELJ

URA   SMER
12:55   OTOVEC → RUČETNA VAS → SEMIČ
12:55   KANIŽARICA → BLATNIK → DOBLIČE
13:00   TRIS →JERNEJA VAS → GRIČ → HAJKA → MAVRLEN → STRAŽNJI VRH → RODINE → OTOVEC 
12:55   ČUDNO SELO → GRIBLJE
12:55   ADLEŠIČI → PAUNOVIČI
12:55   DRAGE → BUTORAJ → LAHINJA → ZORENCI
13:50   LOKVE → RUČETNA VAS
13:50   ČUDNO SELO → GRIBLJE
13:55  ADLEŠIČI → FUČKOVCI → PAUNOVIČI
14:10   DRAGE → BUTORAJ → LAHINJA
14:00   KANIŽARICA → BLATNIK → DOBLIČE → JERNEJA VAS → GRIČ → HAJKA → STRAŽNJI VRH
14:10   JELŠEVNIK → NAKLO → RODINE → TALČJI VRH → SELA PRI OTOVCU
14:10   KANIŽARICA → TRIS → VINICA
14:30   KANIŽARICA → BLATNIK → DOBLIČE → JERNEJA VAS → VINICA
14:45   DRAGE → BUTORAJ → LAHINJA
14:50   ADLEŠIČI → PAUNOVIČI
14:55   KANIŽARICA → BLATNIK → DOBLIČE →JERNEJA VAS → GRIČ → HAJKA
14:50  LOKVE → RUČETNA VAS → SEMIČ
14:50  ČUDNO SELO → GRIBLJE 
15:00   NAKLO → OTOVEC → LOKVE

VOZNI REDI ADLEŠIČI

ODHOD IZ ČRNOMLJA V SMERI ADLEŠIČI

7:00 ČRNOMELJ 7:16 FUČKOVCI 7:25 ADLEŠIČI

ODHOD IZ PAUNOVIČI V SMERI ADLEŠIČI

7:15 PAUNOVIČI 7:20 MARINDOL 7:25 ADLEŠIČI

ODHOD IZ ADLEŠIČEV V SMERI ČRNOMELJ

12:45 ADLEŠIČI 12:55 TRIBUČE 13:05 ČRNOMELJ
13:50 ADLEŠIČI 14:00 FUČKOVCI 14:10 ČRNOMELJ
15:00 ADLEŠIČI 15:10 TRIBUČE 15:15 ČRNOMELJ

ODHOD IZ ADLEŠIČEV V SMERI PAUNOVIČI

13:15 ADLEŠIČI 13:30 PAUNOVIČI
14:30 ADLEŠIČI 14:40 PAUNOVIČI

 

Dostopnost