Skoči na glavno vsebino

Svet šole

SVET ŠOLE  OŠ LOKA SESTAVLJAJO:

 • trije predstavniki ustanovitelja:
  • Janez Stepan,
  • Mateja Perak,
  • Mojca Čemas Stjepanović,
 • pet predstavnikov šole:
  • David Štefanič,
  • Ana Gorše,
  • Tadeja Kuzma,
  • Tomaž Grdešič,
  • Adrijana Gršič,
 • trije predstavniki staršev
  • Maja Brinc,
  • Mateja Jaklič,
  • Renata Lozar.

Mandat članov se je pričel septembra 2021 in traja do septembra 2025.

Člani sveta šole so lahko imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Predsednik sveta šole je Tomaž Grdešič, podpredsednica je Renata Lozar.

POSLOVNIK SVETA ŠOLE OŠ LOKA ČRNOMELJ

ZAPISNIKI SVETA ŠOLE – ŠOLSKO LETO 2023/2024

ZAPISNIKI SVETA ŠOLE – ŠOLSKO LETO 2022/2023

ZAPISNIKI SVETA ŠOLE – ŠOLSKO LETO 2021/2022

Dostopnost