Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Sestava SVETA STARŠEV OŠ LOKA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:
Razred IME IN PRIIMEK ČLANA IME IN PRIIMEK NADOMESTNEGA ČLANA
1.a Urška Jakobčič Robert Škot
1.b Sanela Majstorović Martina Grahek
2.a  Dušan Matkovič  Martina Horvat
2. b  Brigitta Štefanič Aleksandra Šavor Špec
2. c Uroš Likar  Marko Travnik
3. a  Irena Miketič  Valerija Janžel
3. b  Bojana Klobučar Iva Plut
4 .a  Renata Lozar  Petra Vrščaj
4. b   Ines Banovec Jasmina Jaklič
4. c  Marjetka Špehar Anita Grdešič
5. a  Klavdia Starešinič Sanela Majstorović
5. b  Darinka Absec  Jurij Črnič
5.c Tadeja Sopčič Martina Štukelj
6. a  Urška Hutar Hutar Gregor
6. b  Ivana Jezerinac Vesna Dragoš
6. c   Jerneja Šterk Tadeja Lamut
7. a   Katja Jonke  Marko Milkovič
7. b   Mateja Klepec Katja Lozar
7. c   Jasmina Žižek Tomaž Pezdirc
8. a   Maja Brinc Jožica Veselič
8. b   Mateja Perak  Maja Grguraš Weiss
8. c   Dušan Absec Jasna Banovec
9. a  Marica Domitrovič Majda Ivanušič
9. b  Hedvika Špišič Nika Mušič
9.c  Anton Čadonič Jožica Grdun Adlešič
1., 2., 3. r., Griblje  Bojana Brodarič  Maja Brinc
4., 5. r Marjana Pršlja Polona Šegina
1.  in  2.r., Adlešiči  Sonja Žagar Urša Šavli
3. in 5. r., Adlešiči  Tomo Veselič  Tanja Peteh
4. r., Adlešiči  Ivana Milič Bojan Hanov

Zapisniki sej za šolsko leto 2021/2022:

Zapisnik 1. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj  z dne 6. 10. 2021

Zapisnik 1. izredne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 14. 10. 2021

Zapisnik 2. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 17. 2. 2022

Zapisniki sej za šolsko leto 2020/2021:

Zapisnik 1. dopisne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 08.06.2021

Zapisnik 1. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 13. 05. 2021

Zapisnik 2. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 29. 6. 2021

Zapisnik 3. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 30. 8. 2021

Zapisniki sej za šolsko leto 2019/2020: