Dosežki učencev

<![CDATA[[toggle title='2017-2018']

ŠPORTNA TEKMOVANJA
a) mali nogomet: mlajši učenci, občinsko – 2. mesto, področno – 3. mesto
starejši učenci, občinsko – 1. mesto
b) rokomet: mlajši učenci, občinsko – 1. mesto, starejši dečki, občinsko – 2. mesto
c) odbojka: mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
starejši učenci, občinsko – 3. mesto
starejše učenke, občinsko – 1. mesto
č) košarka: mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
starejše učenke, občinsko – 2. mesto
d) atletika: vortex, občinsko, mlajše učenke – 1., 2. in 3. mesto
občinsko, mlajši učenci – 2. mesto
občinsko, starejše učenke – 2. mesto
občinsko, starejši učenci – 3. mesto
tek 60 m, mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, mlajši učenci, občinsko – 3. mesto
tek 600 m, mlajše učenke, občinsko – 3. mesto
tek 60 m, starejše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, starejše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
skok v daljino, mlajše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
skok v daljino, mlajši učenci, občinsko – 1. in 3. mesto
skok v daljino, starejši učenci in učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
suvanje krogle, starejše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
štafeta 4×100 m, starejše učenke – 3. mesto
vortex, področno, starejša učenka – 1. mesto
e) badminton: mlajše učenke, občinsko – 3. mesto
starejše učenke, občinsko, osmošolka – 1. mesto
področno, osmošolka – 3. mesto
državno, osmošolka – 2. mesto
starejši učenke in učenci, občinsko – 2. mesto

BRALNE ZNAČKE

a) slovenska BZ: 303 učenci, od 1. do 9. razreda, so dosegli BZ, od tega 11 »zlatih bralcev«.
b) angleška BZ: sodelovalo je 152 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 54 zlatih priznanj, 42 srebrnih priznanj in 56 priznanj za sodelovanje.
c) nemška BZ: 23 učencev od 4. do 9. razreda je tekmovalo, dosegli so 5 zlatih priznanj, ostali pa priznanja za sodelovanje.

TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ

a) angleščina: osmošolec – bronasto priznanje, 11 devetošolcev – bronasto priznanje, 3 devetošolci – srebrno priznanje
b) geografija: 33 tekmovalcev od 6. do 9. r., šolsko tekmovanje, regijskega tekmovanja se je udeležilo 5 učencev, vsi so osvojili srebrna priznanja, na državnem nivoju pa je doseženo 1 srebrno priznanje šestošolke.
6. r. – 4 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji
7. r. – 2 bronasti priznanji, 1 srebrno priznanje
9. r. – 5 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji
c) fizika: 7 bronastih priznanj – 8 in 9. r. 5 srebrnih priznanj – 8. in 9. r. 1 zlato priznanje – devetošolec
č) astronomija: 7 bronastih priznanj – 7., 8. in 9. r. 1 zlato priznanje in 3. mesto v državi – devetošolec
d) slovenščina: Cankarjevo priznanje, sodelovali učenci od 4. do 9. r., 18 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji, 1 zlato priznanje. Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki, sodelovali učenci od 1. do 3. r., 28 priznanj za sodelovanje.
e) Prvaki znanja: 12 učencev od 6. do 9. r. na šolskem tekmovanju, 4 tekmovalci na regijskem tekmovanju, kjer so osvojili 1. mesto, udeležili so se državnega tekmovanja in dosegli srebrno priznanje.
f) kemija: 5 bronastih priznanj – učenci 8. in 9. r. 2 srebrni priznanji – učenca 8. in 9. r. 1 zlato priznanje – devetošolec.
g) matematika: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 65 bronastih priznanj, 5 srebrnih in 1 zlato priznanje v 9. r.
h) zgodovina: sodelovali učenci 8. in 9 . r., 13 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja.
i) biologija: sodelovali učenci 8. in 9. r., 4 bronasta priznanja in 1 srebrno v 8. r.
j) razvedrilna matematika: sodelovali učenci od 6. do 9. r., 14 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja in 1 zlato priznanje šestošolke.
k) logika: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 9 bronastih priznanj.

OSTALA TEKMOVANJA

a) Matemček: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 19 bronastih priznanj, 29 srebrnih priznanj in 4 zlata priznanja
b) Logična pošast: sodelovali učenci od 1. do 5. r., 13 bronastih priznanj, 7 srebrnih priznanj in 3 zlata priznanja
c) Vesela šola: 6 bronastih in 1 srebrno priznanje petošolca
d) Bober: tekmovali so učenci od 3. do 9. r., 58 bronastih priznanj
e) Društvo Mladi gasilec: tekmovali mlajši in starejši učenci od 5. do 8. r., na regijskem, tekmovanju so starejši učenci dosegli 1. in 3. mesto, prav tako na regijskem pa mlajši učenci 2. mesto.
f) Srečanje lutkovnih skupin: člani krožka, 9 učenk 4. r. je doseglo srebrno plaketo
g) Tekmovanje mladih parlamentarcev: v okviru Šolskega parlamenta se je osmošolec udeležil regijskega tekmovanja in od 36 učencev dosegel 10. mesto. V okviru ŠP pa so igralci Društva Za boljši svet odigrali dramsko igro za učence od 4. do 9 .r., z naslovom Lepa beseda odpira vsa vrata.
h) Državno tekmovanje v čebelarstvu: sodelovali so učenci čebelarskega krožka: šestošolca v nižji kategoriji sta dosegla 2 srebrni priznanji, osmošolca v srednji kategoriji 2 srebrni priznanji, četrtošolka in petošolec pa priznanji za sodelovanje.
i) Tekmovanje v izobraževalnih posnetkih: 6 osmošolk je doseglo 2. mesto v državi.
j) Mednarodno tekmovanje v programiranju SCRIPT 2018: sodelovali učenci 4., 6. in 7. r.; 3 šestošolke dosegle 1. mesto, 3 sedmošolke so dosegle 2. mesto, 3 četrtošolke so dosegle 3. mesto, 4 šestošolci so dosegli 3. mesto, 3 sedmošolci so dosegli 3. mesto.
k) Tekmovanje v Twirlingu: 1 zlata medalja sedmošolke, 4 srebrna priznanja sedmošolke ter četrtošolk in petošolk in 6 bronastih priznanj za sedmošolko in četrtošolko ter petošolko. Tu je zunanji mentor.
l) Tekmovanje v športnem plezanju: dve 1. mesti za starejšo osmošolko in drugošolko pri skupini mlajših deklic ter dve 2. mesti pri devetošolki in četrtošolki. Tu gre za zunanjega mentorja.

BRALNI PROJEKTI

a) BZ (slovenska): 303 učenci od 1. do 9. r., 11 »zlatih bralcev«
b) angleška BZ: sodelovalo je 152 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 54 zlatih priznanj, 42 srebrnih priznanj in 56 priznanj za sodelovanje.
c) nemška BZ: 23 učencev od 4. do 9. razreda je tekmovalo, dosegli so 5 zlatih priznanj, ostali pa priznanja za sodelovanje.
d) »Rastem s knjigo« za sedmošolce: sodelovalo je 60 učencev, dobili so knjižno nagrado v Knjižnici Črnomelj.
e) »Moja najljubša knjiga«: sodelovali so učenci od 2. do 9. r., 4 učenci iz 6. r. so dobili knjižne in druge simbolične nagrade.
f) »Pravljični potujoči kovček«: sodelovali so vsi učenci 1. r., tudi iz podružničnih šol.
g) Mega kviz: sodelovali so učenci od 6. do 9. r., 57 učencev si je ogledalo za nagrado film v Kinu Črnomelj.
h) Sodelovanje na Župančičevi frulici: sodelovali so učenci 2. in 3. triade, 2 učenki 9. r. sta se uvrstili med 5 najboljših pesnic v Sloveniji. Ena od devetošolk pa je dosegla 1. mesto kot najboljša pesnica v Sloveniji.
i) Sodelovanje treh šestošolcev pri interpretaciji knjige Nikodema, pisateljice Veste Vanell v Knjižnici Črnomelj.
j) Sodelovanje na srečanju gledaliških mladinskih skupin v Črnomlju: šestošolke so se udeležile srečanja s priredbo svoje igre.
k) Bralne urice z otroki VVO Črnomelj, enote Loka: knjižničarka je izvedla dve bralni srečanji z otroki VVO Črnomelj, enote Loka, in sicer v decembru 2017 in februarju 2018.

OSTALI NATEČAJI IN PROJEKTI

a) Literarni natečaj Evropa v šoli: devetošolka je dosegla 2. mesto v državi, nagrajena je bila za pisanje pesmi.
b) Župančičeva frulica: 2 devetošolki sta bili med prvimi petimi najboljšimi pesniki v državi. Devetošolka pa je dosegla 1. mesto kot najboljša pesnica v državi. Tri šestošolke so se uvrstile na državni nivo.
c) literarni natečaj Rima raja – festival otroške poezije: devetošolka je bila nagrajena za svoje pesmi.
č) 10. literarni natečaj Moja rodna domovina: devetošolka je bila nagrajena za pesnenje svojih pesmi.
d) osnovnošolski pesniški natečaj Ella Pranger: devetošolka je bila nagrajena za eno od svojih napisanih pesmi. Njena pesem bo objavljen v zborniku.
e) video natečaj Safe.si: šest osmošolk je osvojilo za posnet video z naslovom Življenjska skrivnost 3. mesto v državi.
f) računalniška animacija Microsoft PowePoint Wars: tri osmošolke so z izdelano animacijo Kdo je okradel Karla sodelovale na tem računalniškem natečaju.
g) fotografski natečaj »Bistvo je očem skrito, srcu odkrito«: sodelovali učenci od 6. do 9. r., kot šola so dosegli 3. mesto v državi.
h) fotografski natečaj »Toplina lesa«: devetošolec je dosegel 2. mesto v državi.
i) državno tekmovanje iz digitalne fotografije: devetošolec je dosegel srebrno priznanje, osmošolka pa tudi srebrno priznanje.
j) likovni natečaj »Evropa v šoli«: dva prvošolca, tretješolec, četrtošolki in osmošolka so se uvrstili na državni nivo.
k) likovni natečaj »Likovni svet«: devetošolec je dosegel srebrno priznanje.
l) Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj: devetošolka je dosegla 1. mesto v delavnici Keramika.
m) video natečaj »Evropa v šoli«: dve sedmošolki in devetošolec so osvojili 1. mesto v državi.
n) sodelovanje na likovni razstavi v Knjižnici Črnomelj: sedmošolec, osmošolka in devetošolka.
o) Kamišibajski festival: sodelovali so učenci krožka kamišibaj iz PŠ Adlešiči in krožka na matični šoli v VVO Metlika ter v Knjižnici Črnomelj.
p) sodelovanje osmošolke in devetošolke na Mednarodni likovni koloniji mladih v Ernestinovem
r) literarno-likovni-fotografski natečaj »Peter Klepec«: sodeloval je devetošolec.
s) objava prispevka na NRICH-u, projekta Univerze v Cambridgu in Centra za matematične znanosti: sodeloval je devetošolec.
š) projekt »Naravni parki Slovenije«: sodelovali so učenci 5. in 6. razredov.
t) Mednarodna likovna kolonija mladih v Novem Sadu: sodelovala je devetošolka.
u) Učenci sedmošolka, osmošolec in devetošolka so sodelovali na RTV, na Malih sivih celicah.
v) »Karate klub« mladih: tretješolka in petošolec sta dosegla zlati medalji na državnem tekmovanju v karate mlajših in starejših učencev, s pomočjo zunanjega mentorja.
z) nastop učencev od 1. do 5. r. PŠ Griblje: v Zdravstvenem domu Črnomelj, ob nakupu novega reševalnega vozila so učenci odigrali igrico o zobkih in zajčku.
ž) skupina Destiny Child na Danskem: v skupini hip-hop pari sta šestošolca dosegla 5. mesto, v skupini hip-hop otroci pa šestošolec 14. in 25. mesto, ob pomoči zunanjega mentorja, na mednarodnem nivoju.
w) razstava izdelkov 4. izletniške kolonije mladih Krk: sodelovali so vsi učenci na tej razstavi, ki so slikali na tej koloniji: 16 učencev iz 7. do 9. r.
y) sodelovanje 4. izletniške kolonije mladih Dolenjske, Bele krajine na Krku: 16 naših učencev je sodelovalo na koloniji.
x) sodelovanje na 36. Extemporu mladih v Semiču: sodelovali osmošolka in devetošolki.
q) sodelovanje na likovnem področju pri natečaju podjetja Adria dom, d.o.o.: šestošolec je dobil praktično nagrado za svoj likovni izdelek.
đ) likovni natečaj »50 let ustekleničenja Metliške črnine«: devetošolka je dosegla 3. mesto, še ena devetošolka pa je dosegla 1. mesto za svoj likovni izdelek. Obe sta prejeli praktični darili KZ Metlika.
ć) likovni natečaji »Sprehod pod morjem«: sodelovali učenci 1. r. »Lidice – Water above gold«: sodelovali učenci 1. r.
aa) likovni natečaj »Likovni svet otrok«: sodeloval devetošolec in dosegel bronasto priznanje.
ab) likovni natečaj »Radost Evrope« – Beograd: sodelovali učenci 3. triade.
ac) razstava arhivskih izdelkov MKKM Črnomelj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani: tudi izdelki naših učencev so bili razstavljeni.

TEKMOVANJA V OKVIRU JSKD (FOLKLORA, PEVSKI ZBORI)

a) revija OPZ na občinski ravni: udeležile so se ga OPZ matične šole – učenci od 3. do 5. r., OPZ Čebelice – pevci od 1. do 2. r., OPZ Kresničke – pevci PŠ Adlešiči, od 1. do 5. r.

b) revija MPZ na občinski ravni: udeležil se ga je MPZ matične šole – pevci od 6. do 9. r.

c) občinska revija OFS: sodelovale: OFS matične šole, OFS Kresničke PŠ Adlešiči, obe skupini sta dosegli regijsko raven, OFS Kresničke Adlešiči pa se je udeležila regijskega
tekmovanja. Obe skupini sta sodelovali tudi na Jurjevanju 2018.

STATISTIKA DOSEŽKOV

a) športni dosežki: 6-krat 1- mesto – občinska raven, 16-krat 2. mesto – občinska raven, 11-krat 3. mesto – občinska raven;
1-krat 1. mesto – področna raven, 1-krat 2. mesto – področna raven, 1-krat 3. mesto – področna raven; 1-krat 2. mesto – državna raven.

b) priznanja različnih tekmovanj: 196 bronastih priznanj oziroma 3. mest,84 srebrnih priznanj oziroma 2. mest, 19 zlatih priznanj oziroma 1. mest.

c) projekti: skupaj 28 različnih projektov (bralni: 11, ostali: 17)

d) natečaji: skupaj 33 natečajev (likovni: 17, fotografski: 4, literarni: 9, video: 3

e) bralne značke: skupaj sodelovalo 487 učencev (slovenska: 303 učenci,angleška: 152 učencev, nemška: 23 učencev)

f) nastopi v okviru JSKD: 8 nastopov OPZ, MPZ, OFS, lutkovnega krožka,sodelovala tudi dramska skupina.

PLAVALNI TEČAJI

Tečaja plavanja za učence 3. r. v Dolenjskih Toplicah se je udeležilo 54 učencev, rezultatipa so naslednji:

 • Ocena 5 -bronasti delfin 27 učencev
 • Ocena 4 – delfinček 12 učencevAnaliza letnega delovnega načrta šole 80
 • Ocena 3- zlati morski konjiček 8 učencev
 • Ocena 2 -srebrni morski konjiček 6 učencev
 • Ocena 0 – neprilagojen na vodo 1 učenec

V šoli v naravi na Debelem Rtiču pa so petošolci dosegli naslednje rezultate:

 • zlatega delfinčka en učenec,
 • srebrnega delfinčka: 26 učencev,
 • bronastega delfinčka: 38 učencev.

KOLESARSKI IZPITI

Kolesarski izpit je opravilo 61 petošolcev.

ŠOLSKI PARLAMENT

Člani šolskega parlamenta sta bila po dva učenca iz oddelčnih skupnosti od 4. do 9.razreda. Teh je bilo 38 učencev, iz oddelčni skupnosti kombiniranih oddelkovpodružničnih šol Adlešiči in Griblje se učenci niso udeleževali sestankov. Drugače pa smov okviru šolskega parlamenta imeli dramsko predstavo v februarju 2018 za učence oddelkov od 4. do 9. razreda (tudi podružničnih šol) Društva za boljši svet, z naslovomLepa beseda odpira vsa vrata. 20. februarja sta se dva učenca udeležila srečanja občinskega otroškega parlamenta v sejni sobi občine Črnomelj. Osmošolec pa je sodeloval tudi na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Letošnja tema pogovorov je bila Šolstvo in šolski sistem.

[/toggle]

[toggle title=’2016-2017′]

V šolskem letu 16-17

DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

(kliknite na povezavo v modrem)

[/toggle]

[toggle title=’2015-2016′]

ŠPORTNA TEKMOVANJA

BADMINTON:

občinsko, posamično prvenstvo, starejši dečki – 3. mesto, starejše deklice – 1. in 2. mesto,

področno, posamično prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

občinsko, ekipno prvenstvo, mlajše učenke in učenci – 2. mesto,

občinsko, ekipno prvenstvo, starejše učenke in učenci – 1. mesto,

področno, ekipno prvenstvo, starejše učenke in učenci – 2. mesto,

državno, ekipno prvenstvo, dosegli 12. mesto (6 učencev od 6. do 9. razreda).

MALI NOGOMET: občinsko prvenstvo, starejši dečki – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

četrtfinale državnega prvenstva, st. dečki  – 3. mesto,

področno prvenstvo, mlajši dečki – 5 do 7. mesto.

ROKOMET: občinsko prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

občinsko prvenstvo, mlajši dečki – 2. mesto.

ODBOJKA: občinsko prvenstvo, starejši učenci – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši učenci – 3. mesto,

občinsko prvenstvo, starejše deklice – 3. mesto,

občinsko prvenstvo, mlajše deklice – 1. mesto.

ATLETIKA: občinsko, posamično prvenstvo, mlajše učenke, tek 60 m – 1. mesto, 1 učenka, tek na 300 m – 1. in 3 mesto, skok v daljino – 3. mesto, metanje vortexa – 4. mesto.

Občinsko, posamično prvenstvo, mlajši dečki, tek na 60 m – 3. mesto, tek na 600 m –  2. in 3. mesto, metanje vortexa – 5. mesto, starejše deklice tek na 60 m – 1. mesto, tek na 300 m – 2. in 3. mesto, skok v daljino  – 6. mesto, metanje vortexa – 1. in 2. mesto, suvanje 3 kg krogle – 2. in 3. mesto, štafeta 4×100 m – 3. mesto; starejši učenci, tek na 300 m – 4. mesto, suvanje 4 kg krogle – 1. mesto, štafeta 4×100 m – 1. in 3. mesto, skok v daljino – 2. in 3. mesto, metanje vortexa – 5. mesto.

Področno, posamično prvenstvo, mlajši dečki – tek na 60 m – 4. mesto; mlajše učenke tek na 60 m – 7. mesto, tek na 300 m – 10. mesto, skok v daljino – 8. mesto; starejši učenci, tek na 60 m – 6. mesto, tek na 300 m – 20. mesto, štafeta 4×100 m – 3. mesto, skok v daljino – 1. in 5. mesto, met 4 kg krogle – 8. mesto; starejše učenke tek na 60 m – 10. mesto, metanje vortexa – 2. mesto.

Državno tekmovanje, met vortexa, starejše učenke, 3. mesto; skok v daljino, starejši dečki, 4. mesto; štafeta 4X100 m, starejši učenci, 7. mesto.

KOŠARKA: občinsko prvenstvo, mlajše deklice – 1. mesto,

področno tekmovanje, mlajše deklice – 4. mesto,

področno tekmovanje, starejše deklice 5. mesto,

občinsko prvenstvo, starejše deklice – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši dečki – 5. do 6. mesto.

ŠPORTNO PLEZANJE: šolsko tekmovanje, udeležilo se ga je 11 učencev od 6. do 9. r., mlajše deklice – 2. in 3. mesto, starejše deklice – 1., 2. in 3. mesto.

LOKOSTRELSKO PRVENSTVO: državno prvenstvo, udeležilo so se ga 4 učenci od 1. do 3. razreda, 1 učenka 1. razreda – 3. mesto, 1 učenec 3. razreda – 2. mesto.

 

 

BRALNE ZNAČKE

SLOVENSKA BZ: 352 učencev od 1. do 9. razreda, od teh 33 »zlatih bralcev«, ki so tekmovali vseh devet let šolanja.

ANGLEŠKA BZ: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 31 priznanj za sodelovanje, 42 srebrnih bralnih značk, 53 zlatih bralnih značk.

 

TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ

ANGLEŠČINA: za 8. r. 1 bronasto priznanje, v 9. r. 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji, 11 bronastih priznanj.

ZGODOVINA: 8. r. 2 bronasti priznanji, 1 srebrno, 1 zlato priznanje; v 9. r. 7 bronastih, 1 srebrno priznanje.

GEOGRAFIJA: 7. r., 4 bronasta in 2 srebrni priznanji; v 8. r. 5 bronastih priznanj; v 9. r. 14 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja.

KEMIJA: v 8. r. 3 bronasta priznanja, 1 zlato priznanje; v 9. r. 8 bronastih priznanj.

BIOLOGIJA: v 8. r. 1 bronasto priznanje; v 9. r. 8 bronastih priznanj.

FIZIKA: v 8. r. 3 bronasta priznanja, 1 srebrno priznanje; v 9. r. 6 bronastih priznanj.

CANKARJEVO TEKMOVANJE: za učence od 2. do 9. r., 35 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji v 8. in 9. r.

MATEMATIKA: za učence od 1. do 9. r., 77 bronastih priznanj,8 srebrnih priznanj v 6., 7., 8. in 9. r., 2 zlati priznanji v 7. in 8. r.

 

 

OSTALA TEKMOVANJA

VESELA ŠOLA: 5. r. 3 bronasta, 1 srebrno priznanje; 7., 8., in 9. r., 14 bronastih priznanj, 3 srebrna priznanja.

MATEMČEK: tekmovali učenci od 1. do 5. r., 15 bronastih priznanj, 14 srebrnih priznanj, 1 zlato priznanje v 3. r., 1 priznanje za sodelovanje.

LOGIKA: za učence od 6. do 9. r., 14 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje in 1 zlato priznanje v 7. r.

RAZVEDRILNA MATEMATIKA: za učence od 7. do 9. r., 9 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja, 1 zlato priznanje v 7. r.

LOGIČNA POŠAST: za učence od 1. do 5. r., 10 bronastih priznanj, 19 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji v 2. in 3. r.

BOBER: za učence od 5. do 9. r., 18 bronastih priznanj.

PROGRAMIRANJE: učenci 5. r., 5 bronastih priznanj.

SCRIPT: mednarodnega tekmovanja se je udeležilo 5 učencev 5. r., 3 učenci so dosegli 3. mesto, 2 učenca 2. mesto.

 

BRALNI PROJEKTI

MEGA KVIZ: sodelovala 102 učenca od 6. do 9. r.

RASTEM S KNJIGO: sodelovali sedmošolci, in sicer jih je bilo 38.

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA MESECA: sodelovali učenci od 2. do 9. r., in sicer 12 učencev.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: 352 učencev od 1. do 9. r., 33 »zlatih bralcev«.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 53 zlatih, 42 srebrnih priznanj, 31 priznanj za sodelovanje.

NOČ BRANJA: sodelovali vsi učenci PŠ Griblje, od 1. do 5. r.

NOVINARSKI KROŽEK: sodelovalo 11 učencev od 6. do 9., izdali šolsko glasilo Zeleni Jurij.

RAZLIČNOST NAS BOGATI: v okviru makedonskega kulturnega društva Ljubljana so učenci 6. r. tudi literarno ustvarjali, pisali pesmi in literarne prispevke.

EVROPA V ŠOLI: 1 učenec 3. r. PŠ Adlešiči je s svojim literarnim prispevkom dosegel 3. mesto v državi, sodelovali pa so še učenci od 2. do 9. r.

DRUGI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE v Beli krajini: sodelovali učenci 2. triade matične in PŠ Griblje.

PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK: v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj, sodelovali prvošolci matične in PŠ.

 

OSTALI NATEČAJI

 Video natečaj SAFE.SI, filmski krožek, 5 deklet 9. r. posnelo film z naslovom Skupaj smo močnejši in dosegle 3. mesto na državnem nivoju.

Natečaj Portreti drugačnosti v okviru Tedna možganov Sinapse, slovenskega društva za nevroznanost, 7 četrtošolk matične šole je dobilo priznanje.

Likovni natečaj NARAVNE IN DRUGE NESREČE, DELUJMO PREVENTIVNO, 1 učenec iz 4. r. matične šole je dobil priznanje in praktično nagrado.

Evropa v šoli, to je natečaj, kjer sodelujejo učenci od 2. do 9. r., na likovnem, literarnem, fotografskem in video področju, sodelovalo je 47 učencev matične in podružničnih šol. V tem okviru še natečaj Eurochild – human rights.

RAZSTAVA LIKOVNIH TALENTOV, v sodelovanju z OŠ v Beli krajini in Knjižnico Črnomelj, razstavljali so 3 naši učenci iz 5., 8. in 9. r.

SLIKARSKI EXTEMPORE mladih likovnikov Dolenjske in bele krajine, ustvarjalo je 5 učencev 8. in 9. r.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOST, udeležili so se ga učenci od 1. do 5. r., kjer so risali, se ukvarjali s športom, plesom in kamišibajem.

LIKOVNI NATEČAJ ob 25-letnici samostojne države Slovenije v sodelovanju z Belokranjskim muzejem Metlika: sodelovala je učenka 8. r. in je bila nagrajena za izdelavo plakata.

Likovni natečaj Po Fabianovi poti, sodelovali prvošolci, z učiteljicami, računalnikarko in profesorico LUM. 3 učenci 1. r. so osvojili srebrna priznanja, 4 učenci v 8. r. so dosegli 3 bronasta priznanja, 2 učenca v 9. r. sta dosegla bronasti priznanji.

NIJZ OE Novo mesto, likovni natečaj programa Otroci za varnost v prometu, sodelovali učenci 1. b razreda.

Fotografski natečaj Bistvo očem skrito, srcu odkrito, sodelovalo je 9 učencev 9. r., 8 fotografij je bilo sprejetih na razstavo.

 

OSTALI PROJEKTI

KAM Z ODPADLIMI PLASTENKAMI, projekt učencev 3. a, kjer je 20 učencev delalo igrače iz odpadnega materiala.

RAZLIČNOST NAS BOGATI, učenci 6. r. so likovno, plesno, literarno ustvarjali na temo, povezano z državo Makedonijo.

URA ZA KODO, svetovni dogodek, kako se spoprijeti s programiranjem, sodelovalo je 72 učencev od 4. do 9. r.

Projekt ZDRAVI IN ČISTI ZOBJE je potekal v okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive ZD Črnomelj in Metlika. Letos se je zaključne prireditve udeležil 4. a s 16 učenci, prireditev je potekala v športni dvorani OŠ Mirana Jarca.

MEDNARODNA KOLONIJA MLADIH Ernestinovo, 2 učenki iz 8. in 9. r. sta se udeležili te kolonije in likovno ustvarjali.

Izletniška kolonija v Gradež, mladi likovniki Dolenjske in Bele krajine, pridružila sta se še 2 foto-krožka; iz naše šole 11 deklet od 7- do 9. r.

Projekt Šolski vrt, PŠ Adlešiči, kjer so učenci urejali šolski vrt in predelovali sadje in zelenjavo ter ga okušali.

Ni kemija, a me še vedno ogroža, projekt v okviru predmetov naravoslovja, za učence 8. razredov, temelji na preventivnem ozaveščanju osnovnošolcev in njihovih pedagogov o tematikah, ki dolgoročno signifikantno vplivajo na razvoj mladostnikov.

 

TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKLORNIH SKUPIN IN LUTKOVNIH SKUPIN V OKVIRU JSKD

OPZ Čebelice matične šole, OPZ Kresničke PŠ Adlešiči, MPZ matične šole on OPZ matične šole od 3. do 5. r., 67 pevcev sodelovalo na območni reviji zborov. Dobili priznanje za sodelovanje.

Mladinski pevski zbor 36 pevcev sodeloval na območnem srečanju teh zborov in bil predlagan na regijski in državni nivo.

OFS matične šole, učenci od 2. do 3. r., slednji so dobili srebrno priznanje; OFS PŠ Adlešiči, sodelovali na območni reviji OFS.

OFS matične šole, učenci od 2. do 3. r. sodelovali na prireditvi Jurjevanje 2016.

Lutkarji lutkovnega krožka OŠ Loka so prejeli ZLATO PLAKETO, 11 drugošolcev matične šole je v Medvodah sodelovalo z lutkovno predstavo O račku, ki se je učil peti na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije.

 

 

 

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Sodelovali so predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. r., 3 učenci 8. in 9. r. so se udeležil občinskega parlamenta v okviru Društva prijatelje mladine, na občini Črnomelj.

Regijskega posveta Otroškega parlamenta v Novem mestu pa se je udeležila 1 devetošolka.

Letošnja tema parlamenta je bila »Pasti mladostništva«.

 

KOLESARSKI IZPITI

 

Kolesarski izpit je opravilo 57 učencev iz 5.a, b in c razreda matične šole in petošolci iz PŠ Griblje.

 

 

PLAVALNI TEČAJ

 

Pri tretješolcih, teh je bilo 73, so rezultati naslednji: 46 učencev je dobilo priznanje BRONASTI DELFINČEK, 5 učencev priznanje DELFINČEK, 13 učencev ZLATEGA MORSKEGA KONJIČKA, 5 učencev SREBRNEGA MORSKEGA KONJIČKA in 3 učenci BRONASTEGA MORSKEGA KONJIČKA.

Pri petošolcih, teh je bilo 58, so rezultati naslednji:

 1 učenec je prejel ZLATEGA DELFINČKA, 40 učencev SREBRNEGA DELFINČKA, 16 učencev BRONASTEGA DELFINČKA in 1 učenec ZLATEGA MORSKEGA KONJIČKA.

STATISTIKA ŠPORTNIH TEKMOVANJ

 

 1. na občinski ravni: 6 x 1. mesto, 5 x 2. mesto, 2 x 3. mesto.
 2. na področni ravni: 1 x 1. mesto, 4 x 2. mesto, 3 x 3. mesto.
 3. na državni ravni: 1 x 2. mesto, 2 x 3. mesto.

 

DOSEŽKI PRI TEKMOVANJIH IZ DOLOČENIH ZNANJ

 

193 bronastih priznanj, 62 srebrnih priznanj, 10 zlatih priznanj.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: 352 učencev od 1. do 9. razreda, 33 »zlatih bralcev« pri slovenski BZ – tekmovali so pri BZ vseh 9 let.

BRALNI PROJEKTI: 11 bralnih projektov.

V okviru JSKD so sodelovali OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI iz podružničnih šol ter matične šole in LUTKOVNA SKUPINA ter FOLKLORNI SKUPINI na 9 prireditvah.

OSTALI PROJEKTI: sodelovali smo na 8. projektih.

OSTALI NATEČAJI: sodelovali smo na 11. natečajih.

NATEČAJI PO SKUPINAH:

a) likovni: 12 natečajev, od 33 razpisanih v e-zbornici,

b) literarni: 13 natečajev, od 33 razpisanih v e-zbornici,

c ) fotografski, video: 2 natečaja, od 4 razpisanih v e-zbornici.

 

Zbrala in zapisala: Marija Špringer, knjižničarka

[/toggle]

[toggle title=’2014-2015′]

1. ŠPORTNA TEKMOVANJA

 • BADMINTON:
  • občinsko, posamično prvenstvo, mlajši učenci, 1 učenka – 2. mesto, 1 učenec – 3. mesto;
  • občinsko, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 1. mesto, 1 učenka – 2. mesto;
  • področno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 3. mesto;
  • državno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 16. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, mlajši učenci, 3. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, starejši učenci, 2. mesto.
 • MALI NOGOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 2. mesto;
  • četrtfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • polfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ROKOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 5. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 1. mesto;
  • področno, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ODBOJKA:
  • občinsko, starejši učenci, 1. mesto;
  • področno, starejši učenci, 5. mesto;
  • občinsko, starejše učenke, 1. mesto;
  • področno, starejše učenke, 3. mesto;
  • občinsko, mlajši učenci, 1. mesto;
  • področno, mlajši učenci, 5.-6. mesto.
 • ATLETIKA:
  • občinsko, mlajši dečki, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • tek 300 m, 2. in 3. mesto;
  • skok v daljino, 3. mesto;
  • vortex, 2., 3. 5. mesto;
  • občinsko, mlajše deklice, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • področno, starejši in mlajši učenci, tek 60 m, 3. mesto;
  • vortex, 2. in 5. mesto;
  • suvanje 3 kg krogle, 3. mesto;
  • suvanje 4 kg krogle, 3. mesto;
  • državno, vortex, udeležba 1 učenke.
 • KOŠARKA:
  • področno, starejše deklice, 5. mesto;
  • občinsko, starejši dečki, 2. mesto.

 

2. BRALNE ZNAČKE:

 • SLOVENSKA BZ: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev«.
 • ANGLEŠKA BZ: učenci od 4. do 9. razreda, sodelovali so 104 učenci in dosegli 16 priznanj za sodelovanje, 44 srebrnih priznanj, 44 zlatih priznanj.

 

3. ZNANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ:

 • CANKARJEVO TEKMOVANJE: 93 tekmovalcev od 2. do 9. razreda, 40 bronastih priznanj; regijsko tekmovanje, 3 srebrna priznanja 8. in 9. r., 1 tekmovalka se je udeležila državnega tekmovanja iz 9. r.
 • MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU: tekmovali učenci od 1. do 9. razreda; v 1. razredu 9 bronastih priznanj; v 2. razredu 13 bronastih priznanj; v 3. razredu 6 bronastih priznanj; v 4. razredu 5 bronastih priznanj; v 5. razredu 11 bronastih priznanj; v 6. razredu 6 bronastih priznanj, v 7. razredu 5 bronastih in 2 srebrni priznanji, v 8. razredu 10 bronastih in 3 srebrna priznanja, v 9. razredu 4 bronasta in 3 srebrna priznanja.
 • ANGLEŠČINA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje, v 9. razredu 11 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • ZGODOVINA: v 8. razredu 8 bronastih in 3 srebrna priznanja; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.
 • GEOGRAFIJA: v 6. razredu 4 bronasta priznanja, v 7. razredu 3 bronasta priznanja, v 8. razredu 10 bronastih priznanj, v 9. razredu 6 bronastih priznanj.
 • BIOLOGIJA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje.
 • KEMIJA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, v 9. razredu 7 bronastih priznanj.
 • FIZIKA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji; v 9. razredu 2 bronasti priznanji in 2 srebrni priznanji.

 

4. OSTALA TEKMOVANJA:

 • MLADINA IN GORE: 4 učenci od 6. do 9. razreda, 9. mesto.
 • VESELA ŠOLA: sodelovali so učenci od 4. do 6. razreda, od tega so osvojili 10 bronastih in 3 srebrna priznanja; sodelovali pa so tudi učenci od 7. do 9. razreda in osvojili 7 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • RAZVEDRILNA MATEMATIKA: sodelovali učenci od 4. do 9. razreda; V 4. razredu 2 bronasti priznanji, v 5. razredu 6 bronastih priznanj, v 6. razredu 3 bronasta, 3 srebrna in 1 zlato priznanje; v 7. razredu 2 bronasti, 1 srebrno priznanje; v 8. razredu 5 bronastih, 4 srebrna in 1 zlato priznanje; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.

 

5. BRALNI PROJEKTI:

 • ŽUPANČIČEVA FRULICA: 1 učenka 5. razreda in 1 učenec 6. razreda sodelovala na deklamatorskem področju, slednji je bil uvrščen med prvih 5 učencev v državi.
 • MEGA KVIZ 2015: tekmovalo 60 učencev od 5. do 9. razreda.
 • MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA MESECA: sodelovalo 18 učencev od 1. do 9. razreda, tudi učenci obeh podružničnih šol Adlešiči in Griblje;
 • RASTEM S KNJIGO: sodelovalo 55 sedmošolcev v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj;
 • V sodelovanju s knjižnico Črnomelj je potekal bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK. Vanj so bili vključeni učenci 1. razreda OŠ Loka in obeh podružnic. Skupaj 61 učencev. Za zaključek so si učenci ogledali risani film Cipercoper, vsi sodelujoči pa so prejeli priznanja za sodelovanje;
 • V šolskem letu 2014/2015 je NOVINARSKI KROŽEK obiskovalo 12 učenk in 2 učenca, skupaj 14 od 6. do 9. razreda. V tem šolskem letu so izdali eno številko šolskega časopisa ZELENI JURIJ, in sicer na začetku junija;
 • Natečaj MEDVEDI IN MEDVEDKI: sodelovali so učenci 2. razredov matične in obeh podružničnih šol; peli, risali, oblikovali ter igrali so na temo o medvedkih; natečaj je bil v okviru razpisa Modri medvedek revije Ciciban;
 • ANGLEŠKA IN SLOVENSKA BZ; pri prvi so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda (104 učenci) in pri drugi so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda (345 učencev);
 • EVROPA V ŠOLI – sodelovali 4 učenci PŠ Adlešiči in učenci 2. in 3. triade matične šole pri literarnem natečaju, 2 učenca 3. in 5. razreda PŠ Adlešiči sta se uvrstila na državno raven;

 

6. NATEČAJI:

 • fotografski natečaj Bistvo je očem skrito, sodelovalo je 8 učencev 8. in 9. razreda,
 • fotografski natečaj Itak smo mladi, sodelovali 2 učenki, izdelki 1 učenke 8. razreda so bili razstavljeni;
 • regijski natečaj Ogenj ni igrača – naravne in druge nesreče, sodeloval 18 učencev 5. b;
 • Oblikovalni krožek v PŠ Adlešičih: obiskovalo ga je 15 učencev od prvega do petega razreda. Sodelovali so na natečaju revije Unikat, slika izdelkov je bila objavljena v januarskem izvodu revije;

 

7. OSTALI PROJEKTI:

 • Mednarodna kiparska kolonija mladih v OŠ Loka, v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, iz naše šole so sodelovali 3 učenci 8. in 9. razreda,
 • Kolonija v Ernestinovem, sodelovali sta 2 naši učenki iz 7. in 8. razreda;
 • Izletniška kolonija v Piran, udeležilo se je je 10 naših učenk od 6. do 9. razreda;
 • Projekt ZDRAVI IN ČISTI ZOBJE je potekal v okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive ZD Črnomelj in Metlika. V letošnjem šolskem letu je bil zmagovalni razred OŠ Loka, kombiniran oddelek 1. in 2. razreda PŠ Adlešiči;
 • V okviru projekta Ciciban – mladi planinec, dnevnik, sta 2 učenca 5. razreda dosegla 2 bronasti znački;
 • PROJEKT: POLICIST LEON SVETUJE: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda ter učenci s podružnice Adlešiči in Griblje (skupaj 59 učencev) vključeni v projekt Policist Leon svetuje;
 • PROJEKT: VARNO NA KOLESU: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda vključeni v vseslovenski projekt Varno na kolesu, ki ga je razpisala družba Butan plin; v Novem mestu na OŠ Bršljin so se udeležili zaključne regionalne prireditve, kjer so prejeli praktične nagrade;
 • PROJEKT ŠOLSKI VRT: v letošnjem šolskem letu so na PŠ Adlešiči vsi učenci   nadaljevali s projektom Šolski vrt;
 • Športno rekreativni dogodek – projekt VETER V LASEH: udeležili so se ga tudi naši učenci 8. in 9. razreda, v okviru športne vzgoje; projekt je potekal v kampu Podzemelj;
 • Dan druženja vseh generacij, sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda ter sorodniki;

 

8. TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKLORNIH SKUPIN LUTKOVNIH SKUPIN v okviru JSKD:

 • OFS Adlešiči, učenci od 1. do 5. razreda (20 učencev) so sodelovali na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS 1., 2., 3. razreda matične šole je sodelovala tudi na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS Adlešiči je sodelovala na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine v Semiču,
 • Lutkovni krožek matične šole je nastopil na Srečanju lutkovnih skupin Bele krajine in bili so izbrani za Regijsko srečanje lutkovnih skupin;
 • OPZ 1. in 2. razred OŠ Loka Črnomelj se je predstavil na 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine;
 • Otroški pevski zbor Kresničke – podružnica Adlešiči in Starejši otroški pevski zbor (3. – 5. razred) sta prav tako sodelovala na jubilejnem 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine “Zapojmo pesem”, ki je bilo v Kulturnem centru Semič in so pejeli priznanje za sodelovanje. Sodelovalo je 60 pevcev (Kresničke 20, St. OPZ 40). Regijskega tekmovanja se letos niso mogli udeležili, čeprav so bili preteklo leto predlagani.
 • OPZ Kresničke na podružnični šoli Adlešiči je obiskovalo 23 učencev, to so bili učenci od 1. do 5. razreda. Udeležili so se jubilejne območne revije otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR od 3. – 5. razreda: letošnje šolsko leto je prihajalo k zboru 40 učencev. Pevski zbor se je predstavil na jubilejni območni reviji otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • MLADINSKI PEVSKI ZBOR: zbor so obiskovali učenci od 6. do 9. razreda, 47 učencev. Nastopili so na območni reviji mladinskih pevskih zborov v Črnomlju.

 

9. ŠOLSKI PARLAMENT:

otroški parlament: sodelovali so predstavniki učencev od 4. do 9. razreda. Dve predstavnici šolskega parlamenta sta se udeležili tudi občinskega srečanja na občini Črnomelj, a se nista uvrstili dalje na regijsko srečanje v Novem mestu.

 

10. KOLESARSKI IZPITI:

kolesarski izpit je opravljalo 58 učencev (5. razredi matične šole in učenci podružničnih šol Adlešiči in Griblje), kolesarsko izkaznico pa je policist podelil 55 učencem;

 

11. PLAVALNI TEČAJ:

pri učencih 5. razredov so dosežki naslednji: zlati delfinčki – 5 učencev, srebrni delfinčki – 20 učencev, bronasti delfinčki – 27 učencev; zlati morski konjiček – 1 učenec, bronasti morski konjiček – 1 učenec, 2 učenca neplavalca.

 

STATISTIKA ŠPORTNIH TEKMOVANJ:

Na občinski ravni – 7 X 1. mesto, 8 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na področni ravni – 4 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na državni ravni: udeležba na državnem atletskem prvenstvu učenke 8. razreda.

 

DOSEŽKI PRI TEKMOVANJIH IZ DOLOČENIH ZNANJ:

169 bronastih priznanj, 33 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji.

BRALNE ZNAČKE: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev« pri slovenski BZ – tekmovali so pri BZ vseh 9 let; 104 učenci pri angleški BZ (od 4. do 9. razreda) 44 srebrnih in 44 zlatih priznanj.

BRALNI PROJEKTI: Župančičeva frulica, BZ slovenska in angleška, Moja najljubša knjiga meseca, Rastem s knjigo, Pravljični potujoči kovček, šolsko glasilo Zeleni Jurij, Medvedi in medvedki, Mega kviz 2015, Evropa v šoli – 10 bralnih projektov.

V okviru JSKD so sodelovali OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI iz podružničnih šol ter matične šole in LUTKOVNA SKUPINA ter FOLKLORNI SKUPINI na 9 revijah oziroma prireditvah.

OSTALI PROJEKTI: sodelovali smo na 10. projektih.

OSTALI NATEČAJI: sodelovali smo na 4. natečajih.

Izbor naredila: Marija Špringer, knjižničarka

[/toggle]

 ]]>