Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Na šoli učencem, ki kažejo nadarjenost za matematiko, prilagodimo oblike in metode dela, vključimo jih k dodatnemu pouku, interesnim dejavnostim, svetujemo jim udeležbo na pripravah na tekmovanja. Ti učenci delajo tudi raziskovalne in seminarske naloge.

Učence 8. in 9. razreda, ki izkazujejo izrazito nadarjenost pri matematiki tudi z dosežki na državnih tekmovanjih, vključimo v program za nadarjene z osebnim mentorstvom.

Na začetku leta se s temi učenci pogovorim o vsebini in načinu dela pri tako imenovanem individualnem pouku. Včasih je to samo en učenec, kakšno leto je skupinica večja, a ne večja od 4 učencev.

Naloga učitelja je med drugim priprava ustreznih, zanimivih, dovolj zahtevnih nalog, predvideti je potrebno različne strategije reševanja posamezne naloge, različne "intervencije" tudi v obliki dodatnih, nekoliko lažjih nalog, če je osnovna naloga prezahtevna (najprej konkretni podatki, šele nato splošno). Naloge morajo biti za posameznega učenca ravno prav zahtevne, tako da jih z veliko truda zmore rešiti. To, da je zmogel rešiti težko nalogo, je za učenca nepopisna sreča in najboljša motivacija, da se bo spoprijel s še zahtevnejšimi primeri. Zahtevnost nalog pri obdelavi posamezne učne teme stopnjujem.

Z nadarjenimi učenci pogosto obiščemo spletno stran www.nrich.maths.org, ki jo podpira Univerza Cambridge. Na tej spletni strani so objavljeni zanimivi matematični problemi za različne starostne stopnje, od nižjih razredov OŠ do prvih letnikov srednje šole. Pričakujejo rešitve, ki jih, v angleščini, seveda, prispevajo mladi z vseh koncev sveta. Pravilne rešitve in reševalce omenijo, izvirne, dobre rešitve pa objavijo v celoti.

Vid Kavčič se je v novembra v nalogi Angles in Three Squares na NRICH-u ukvarjal z dokazom, da je kot γ = α + β. Njegovo rešitev so objavili v celoti.

Povezava na problem

Povezava na Vidovo rešitev

Decembra se je Vid lotil reševanja nagradnega kviza t. i. Matematičnega adventnega koledarja, ki ga je organizirala Univerza na Primorskem. Naloge, namenjene osnovnošolcem, so bile odlično izbrane. Med sodelujočimi osnovnošolci 8. in 9. razreda, ki so dosegli največje število točk, so izžrebali zmagovalca, ki se bo brezplačno udeležil poletnega matematičnega tabora v Kopru.

Mentorica: Darinka Rogina

]]>

Dostopnost