Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Zapisnik 2. sestanka predstavnikov oddelčnih skupnosti Šolskega parlamenta,

ki je bil 24. 10. 2017, ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka

Sestanek je vodila predsednica parlamenta, Urška Bahor iz 9. b, zapisnik pa je pisala podpredsednica parlamenta Vesna Cekuta iz 9. b.

Prisotne so bile tudi: vodja šolske prehrane, ga. Alenka Mravinec, ravnateljica, ga. Damjana Vraničar in pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnerič.

Prisotni so bili vsi člani oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ni bilo pa  predstavnikov iz 7. b.

Dnevni red:

  1. pregled sklepov in predlogov prejšnjega sestanka
  2. o čem se bomo pogovarjali na letošnjih sestankih Šolskega parlamenta?
  3. razno

K1) Ga. Alenka Mravinec, vodja šolske , je povedala, da se na šoli trudimo, da bi bilo čim manj odpadkov pri malici in kosilu otrok. Predlagala je tudi, da bi na razrednikovih urah razredniki spregovorili o sortiranju odpadkov  po hranjenju, npr. ko bi učenci odnesli pladenj, bi ob tem sortirali odpadke biološke hrane, plastično embalažo, papirnato embalažo in umazan jedilni pribor s posodo posebej in bi s tem olajšali delo kuharicam.

Razredniki naj bi se pogovorili z učenci tudi o tem, da bi bilo odpadne hrane pri malicah in kosilih učencev čim manj.

Že lansko šolsko leto so učenci na Šolskem parlamentu sklenili, naj učenci nosijo s sabo plastične vrečke ali škatlice, kamor bi odvečno hrano, ki je ne morejo pojesti pri malici ali kosilu, spravili za domov. Tudi s tem predlogom so se učenci strinjali.

Ga. Mravinčeva je omenila tudi projekt Shema sadja, kjer kuharice enkrat tedensko razdelijo učencem pri malici različne vrste sadja. Če le-to v učilnicah ostane, ga potem postavijo v jedilnici in si ga lahko različni učenci vzamejo po 5. ali 6. uri.

Pri mlečnih izdelkih morajo biti jogurti  ali mleko brez dodanega sladkorja in sadja, torej brez dodatkov.

Nekateri učenci so postavili vprašanje, zakaj ni možno dobiti v avtomatih sokov v jedilnici, pa je odgovorila ga. ravnateljica, da so tudi predstavniki Sveta staršev predlagali, naj učenci pijejo vodo iz pipe oziroma vodovoda, ker je neoporečna. Tako bo tudi v naprej.

Ga. Alenka Mravinec je tudi povedala, da si šola prizadeva za čim bolj zdrav način prehranjevanja, zato je na jedilniku čim manj sladkih jedi in sokov. Tudi iz NIJZ preverjajo vsebnost sladkorjev prehrani, zato  se je potrebno držati teh predpisov.

Ravnateljica je podala  tudi predlog, naj prisotni učenci – predstavniki Šolskega parlamenta – obvestijo svoje sošolce pri razrednih urah, naj ne hodijo le-ti v trgovino pred ali po pouku in si tam kupujejo ravno nezdrave sladke pijače in drugo nezdravo sladko hrano. Na to naj jih opozorijo tudi razredniki.

Ravnateljica je tudi omenila, naj se učenci  pri malici in kosilih spoštljivo obnašajo do sošolcev, ki imajo dieto pri hrani zaradi različnih zdravstvenih razlogov (alergije,…).

Devetošolci so omenili še, da bi poleg krušnih izdelkov( štručk) bil poleg teh še npr. sir ali kakšni drugi mlečni izdelki pri malici.

Po jesenskih počitnicah bodo osmošolci in devetošolci tiste dneve v tednu, ko bodo imeli pouk v heterogenih skupinah, malicali v jedilnici.

Ravnateljica je predlagala, da bodo devetošolci bili deležni nekaj ur ponavljanja učne snovi pri predmetu tehnika in tehnologija, in sicer konec januarju 2018, ko bo zamenjan urnik in bodo nekatere predure in ure krožkov preusmerjene v pregled učnih vsebin TIT, namreč pri NPZ-jih je tretji predmet devetošolcem ravno ta. Namenjene bodo najmanj 3 ure na oddelek. Pri tem bosta pomagala tudi profesorja TIT, ga. Anja Golobič in g. Peter Mravinec.

Spregovorila je tudi pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnerič, ki je povedala, da je sedaj urejeno obveščanje nadomeščanj učiteljev (suplenc) na šolski spletni strani. Na njej najdemo lahko tudi podatke o pisnih preizkusih  pri različnih predmetih za določene dni in tedne v šolskem letu. Gospa pomočnica poleg še nekaterih učiteljev ureja tudi ostalo spletno stran šole, npr. o dogodkih in drugih dejavnostih šole. Te prispevke pa potem knjižničarka projicira  na monitor v avli pred knjižnico.

 

K2) Predsednica Šolskega parlamenta, Urška Bahor  iz 9. B, je povedala nekaj tem, o katerih temah se bomo pogovarjali na naslednjih sestankih:

  1. a) kakšno šolo imamo in kakšno bi želeli imeti?
  2. b) kaj bi se dalo spremeniti v razredu?
  3. c) zahteve in predlogi za občino, ministrstvo in državo.

Te teme bo mentorica ŠP bolj podrobno predelovala tudi z učencema Jernejem Romom in Markom Mikunovičem, ki bosta šolo zastopala na občinskem parlamentu v februarju 2018.

K3) Izvolili smo 4 predstavnike za Zdravo šolo: Marka Mikunoviča iz 8. a, Jerneja Roma iz 9. a, Majo Suhorepec iz 9. a in Swena Horna iz 5. a. Ti učenci bodo predstavniki na sestankih Zdrave šole, ki jo bo sklicala ga. Anica Butala, predsednica Zdrave šole v šolskem letu 2017/18.

Učenka iz 6. b je pohvalila učiteljico zgodovine, go. Marijo Brunskole, da pri vsaki uri zgodovine na začetku ali koncu pouka posveti minuto za zdravje z gibalnimi vajami.

 

Sestanek smo končali ob 8.15.

 

Zapisnik zapisala: Vesna Cekuta iz 9. b, podpredsednica ŠP

]]>

Dostopnost