Skoči na glavno vsebino

Jutri gradbinci pričnejo z urejanjem zunanjih površin. Ureditev zajema tudi območje sedanje avtobusne postaje ter parkirišč na južni strani vse do klančine v kurilnico (Modra oznaka). Območje bo zavarovano z gradbiščno ograjo. Parkirišč do zaključka gradbenih del na tem delu ne bo mogoče uporabljati.

V času posega bo začasno avtobusno postajališče urejeno na vzhodni strani zelenega otoka na katerem so zasajena drevesa, kjer je sedaj 8 parkirnih prostorov (Oranžna oznaka). Parkirišč do zaključka gradbenih del na tem delu ne bo mogoče uporabljati. Nadomestna parkirišča bodo začasno urejena med dosedanjimi parkirišči na severni strani in smreko ob intervencijski poti (Rumena oznaka).

Dostop do vhoda v šolo označuje zelena puščica, rdeča pa označuje novo pot avtobusnih linij. Starše, ki svoje otroke v šolo pripeljejo z avtomobilom naprošamo, da odlaganje opravijo na pločniku pred parkirišči, pot pa nadaljujejo do vrtca in se na glavno cesto vrnejo čez staro Loko.

Dostopnost