Skoči na glavno vsebino

Datum: 10. 4. 2024, ob 7.30

Sestanek je potekal v predavalnici šole. Prisotni so bili predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda, manjkali so predstavniki: 5. a, c, 7. a in 8. b razreda.

Poleg učencev sta bila prisotna še vodja šolske skupnosti, ravnatelj, pomočnica ravnatleja in vodja šolske prehrane.

Dnevni red:

1. Sklepi zadnjega sestanka

2. Poročilo 34. nacionalnega otroškega parlamenta

3. NPZ

4. Predlogi za posebno aktivnost

5. Pobude in predlogi

Ad .1

Preverili smo prisotnost učencev.

Pregledali smo zapisnik prejšnjega sestanka.

Ad. 2

Predsednik šolske skupnosti Lev Kavčič je poročal o svoji udeležbi na slovenskem nacionalnem otroškem parlamentu, kjer je bil eden izmed okoli 100 predstavnikov slovenskih učencev in je tam predstavljal našo šolo in regijo.

Ad. 3

Vodja šolske skupnosti je učence opozoril, da bodo v začetku maja potekali NPZ-ji, zato naprošamo učence, da so v tem terminu solidarni do tistih, ki pišejo, in ne motijo poteka NPZ-jev.

Ad. 4

V preteklem šolskem letu smo junija organizirali akcijo, karkoli je lahko šolska torba, tudi leto bi se lahko organiziralo kaj podobnega. Učenci so bili naprošeni, naj do naslednjega sestanka naberejo nekaj idej za aktivnosti.

Ad. 5

Učenci so ponovno poudarili težavi, ki ju imajo z garderobami v telovadnici, slab vonj in ni prezračevanja. Predlagalo se je zaklepanje tušev in dežuranje učiteljev pred garderobami.

Pomočnica ravnatelja je pohvalila delo 9. razredov pri organizaciji odprte kuhinje tekom govorilnih ur, še posebej je pohvalila njihov odnos do dela in obiskovalcev.

Sestanek smo zaključili ob 8.00.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                               Predsednik ŠS: Lev Kavčič

Dostopnost