Skoči na glavno vsebino

FIT Slovenija

V šolskem letu 2013/2014 smo se na naši šoli odločili, da se vključimo v projekt FIT PEDAGOGIKE – KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE?

Temelj FIT pedagogike je razvijati učenje skozi gibanje. S tem učenci rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnosti in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

Projekt vodi univ. dipl. fiziologinja Barbara Konda.

FIT FILOZOFIJA

Pomembno je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

V FIT-u ne učimo subjektov, temveč otroke, čigar dosežki se začno že s pripravljenostjo poizkusiti. Ne izpostavljamo neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih uspehov. Otroci sami preizkušajo, se učijo ne reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar vse skupaj vodi k obvladovanju nalog.

FIT učitelji so mentorji. Z otroki sodelujejo, jih učijo in ne trenirajo. Prav tako otroci aktivno sodelujejo z učitelji. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo tekom procesa učenja.

Vseskozi stremimo k večji  strokovnosti, zavzetosti, odličnosti, otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne spodbujamo k pretiravanju. Tako naši otroci in učitelji postajajo bolj izkušene, čustveno zrelejše, samozavestnejše, sposobnejše, vesele, zadovoljne, razigrane in posledično ZDRAVE osebe.

OKVIRNI PROGRAM V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

FIT CENTRALIZIRANE VSEBINE IN AKTIVNOSTI

VSEBINA/AKTIVNOST OPOMBE
1.       FIT AKTIVNE METODE –          Na dnevni ravni v času rednega pedagoškega procesa
2.       FIT GIBALNE MINUTE –          Na dnevni ravni v vseh oddelkih (od 3 do 5 minut)
3.       FIT HOJA ZA ZDRAVJE

–          Na nivoju šole

–          Izvedba (obvezno): 7. april – svetovni dan zdravja

4.       FIT JUTRANJE ŠPORTANJE –          V času jutranjega varstva (1 x na teden)

FIT CENTRALIZIRANE VSEBINE IN AKTIVNOSTI – IZBIRNO

VSEBINA/AKTIVNOST OPOMBE
1.       FIT KOTIČKI

–          Npr. FIT kotiček na hodniku pred knjižnico,

–          FIT hodnik (števila, ristanc…)

2.       FIT AKTIVNO SEDENJE –          HOPPY žoge v posameznem oddelku (od 1. do 5. razreda)

Dostopnost