Začeli smo s projektom »Rastem s knjigo«

<![CDATA[V septembru in oktobru 2016 bomo letošnji sedmošolci obiskali Knjižnico Črnomelj. Začeli bomo namreč z bralnim projektom »Rastem s knjigo«, ki ga vsako leto podpreta Ministrstvo za izobraževanje in Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Javnim zavodom...